Profile cover photo
Profile photo
Welcome Vietnam Tours
1,031 followers
1,031 followers
About
Welcome Vietnam's posts

Post has attachment
Viet Nam is a great location for a corporate meeting, incentive trip, and venue to hold a business conference or conduct an event ???

Post has attachment
Cát Bà vào mùa hè thường rất sôi động thu hút nhiều du khách về đây tắm biển. Nhưng nếu bạn muốn có một nơi tắm biển yên tĩnh và vắng người hơn thì bạn có thể đến Đảo Khỉ - một đảo nhỏ xinh đẹp, hoang sơ và vắng vẻ.
http://www.dulichchaovietnam.net/news/du-lich-cat-ba-dao-choi-dao-khi-hoang-so-325.html

Post has attachment
Cát Bà vào mùa hè thường rất sôi động thu hút nhiều du khách về đây tắm biển. Nhưng nếu bạn muốn có một nơi tắm biển yên tĩnh và vắng người hơn thì bạn có thể đến Đảo Khỉ - một đảo nhỏ xinh đẹp, hoang sơ và vắng vẻ.
http://www.dulichchaovietnam.net/news/du-lich-cat-ba-dao-choi-dao-khi-hoang-so-325.html

Post has attachment
Cát Bà vào mùa hè thường rất sôi động thu hút nhiều du khách về đây tắm biển. Nhưng nếu bạn muốn có một nơi tắm biển yên tĩnh và vắng người hơn thì bạn có thể đến Đảo Khỉ - một đảo nhỏ xinh đẹp, hoang sơ và vắng vẻ.
http://www.dulichchaovietnam.net/news/du-lich-cat-ba-dao-choi-dao-khi-hoang-so-325.html

Post has attachment
Cát Bà vào mùa hè thường rất sôi động thu hút nhiều du khách về đây tắm biển. Nhưng nếu bạn muốn có một nơi tắm biển yên tĩnh và vắng người hơn thì bạn có thể đến Đảo Khỉ - một đảo nhỏ xinh đẹp, hoang sơ và vắng vẻ.
http://www.dulichchaovietnam.net/news/du-lich-cat-ba-dao-choi-dao-khi-hoang-so-325.html

Post has attachment
Cát Bà vào mùa hè thường rất sôi động thu hút nhiều du khách về đây tắm biển. Nhưng nếu bạn muốn có một nơi tắm biển yên tĩnh và vắng người hơn thì bạn có thể đến Đảo Khỉ - một đảo nhỏ xinh đẹp, hoang sơ và vắng vẻ.
http://www.dulichchaovietnam.net/news/du-lich-cat-ba-dao-choi-dao-khi-hoang-so-325.html

Post has attachment
Cát Bà vào mùa hè thường rất sôi động thu hút nhiều du khách về đây tắm biển. Nhưng nếu bạn muốn có một nơi tắm biển yên tĩnh và vắng người hơn thì bạn có thể đến Đảo Khỉ - một đảo nhỏ xinh đẹp, hoang sơ và vắng vẻ.
http://www.dulichchaovietnam.net/news/du-lich-cat-ba-dao-choi-dao-khi-hoang-so-325.html

Post has attachment
Cát Bà vào mùa hè thường rất sôi động thu hút nhiều du khách về đây tắm biển. Nhưng nếu bạn muốn có một nơi tắm biển yên tĩnh và vắng người hơn thì bạn có thể đến Đảo Khỉ - một đảo nhỏ xinh đẹp, hoang sơ và vắng vẻ.
http://www.dulichchaovietnam.net/news/du-lich-cat-ba-dao-choi-dao-khi-hoang-so-325.html

Post has attachment
Cát Bà vào mùa hè thường rất sôi động thu hút nhiều du khách về đây tắm biển. Nhưng nếu bạn muốn có một nơi tắm biển yên tĩnh và vắng người hơn thì bạn có thể đến Đảo Khỉ - một đảo nhỏ xinh đẹp, hoang sơ và vắng vẻ.
http://www.dulichchaovietnam.net/news/du-lich-cat-ba-dao-choi-dao-khi-hoang-so-325.html
Wait while more posts are being loaded