Profile

Cover photo
Verified name
342,544 followers|4,365,009 views
AboutPostsPhotosYouTube

Stream

VOA News

Shared publicly  - 
13
4
APi zin's profile photodessalew fentahun's profile photo
2 comments
 
Hi voa my name is dessalew fentahun tadele live in tilili awi zone (ethiopia) .haw to updated profile picture on voa gabina and one thing remember please don't read false news on ethiopia
Add a comment...

VOA News

Shared publicly  - 
19
3
Victoria Pavlova's profile photoVigen Galoosdyan's profile photokhôi lê's profile photoLuan Le's profile photo
4 comments
Luan Le
 
Kgửi Bcáo về HOÀI ĐỨC HN bao che cho THAM NHŨNG CÓ TỔ CHỨC và có DH dựng HỒ sơ GIẢ về LỊCH SỬ CT có YẾU TỐ phức tạp cho TRẦN-TRUNG-DŨNG ct UBND xã ĐỨC THƯỢNG. kính gửi BCĐTU về PCTN,UBKTTU,thành ủy HN TÔI LÊ-VĂN DĨNH- ƠN ĐB XÃ ĐỨC THƯỢNG HOÀI ĐỨC HÀ NÔI báo cáo LÃNH ĐẠO vụ THAM NHŨNG và BAO CHE CHO THAM NHŨNG .có nội dung CT và bảo vệ CTNB CÓ tổ chức Ở HOÀI ĐỨC HÀ NỘI* nay ĐÃ 9 NĂM không được giải quyết*, ông NGUYỄN-KHẮC MINH và ông THỊNH BCĐTU về PCTN ĐÃ NGHE TÔI BÁO CÁO TRÊN 200 TRANG BẰNG CHỨNG đầu năm 2009 tại số 4BHTQ.ông nói "ĐÂY LÀ VỤ LỚN" ông minh còn nói "ĐÃ VỀ ĐIỀU TRA MỘT KHU ĐẤT CỦA CT sơn lâm sát đường 32 và đã thấy sai phạm ở ĐÂY LÀ TRÊN 1000m2 đất, ông CŨNG CÙNG 2 cán bộ BCĐvè PCTN hà nội TRƯỚC ĐÂY về huyện HOÀI đức LÀM VIỆC thì 2 cán bộ này CHẲNG LÀM GÌ CHỈ?*HUYỆN HOÀI ĐỨC CÒN TUNG TIN XẤU cho ông NGUYỄN-KHẮC-MINH *****vì vậy 2008 huyện đã kết luận vu cáo vi phạm QĐĐVKĐL và RẤT CÓ THỂ họ đã báo cáo THÀNH PHỐ một cái gì đó HƯ HƯ ẢO ẢO để ,bôi nhọ THANH DANH tôi ,gia đình tôi và MỘT SỐ CÁN BỘ NGHỈ HƯU NỮA để đánh lạc hướng dư luận vv VÀ vv nếu đó là thật vậy XÉT VỀ CHÍNH TRỊ THÌ còn NGUY HIỂM, THÂM ĐỘC, DÃ MAN hơn cả những sự thật tồi tệ nhất,HỌ LÀ AI?( hiện nay,ông VƯƠNG-DUY-HƯỚNG bí thư HU,ĐÀM-VĂN-THÔNG pbthu,NGUYỄN-QUANG-ĐỨC ct UBND TUV ) và HỌ còn TRÙ ÉP ĐỦ CÁC KIỂU*****kính thưa lãnh đạo;THẬT LÀ KHÓ ,KHỔ (vì liên quan đến nhiều CB TPHN ) vì -60 năm công tác (1958 là thư ký UBHC xã trước nghỉ hưu là CB nghiên cứu lịch sử đảng ) nay chống tham nhũng đẻ vạ vào thân LÂY VẠ sang con cháu HẬU QUẢ CÓ THỂ NHIỀU ĐỜI VÌ VẬY TÔI KÍNH MONG ĐƯỢC GĂP LÃNH ĐẠO ĐỂ BÁO CÁO*****GHI CHÚ;TÔI KHÔNG CÓ LỢI ÍCH CÁ NHÂN trong cuộc đấu tranh NÀY*****khi phô tô lai có một số chữ khác hoặc bị gạch NẾU LÀ NGHĨA XẤU THÌ KHÔNG PHẢI Ý CỦA TÔI KÍNH MONG LÃNH ĐẠO XEM XÉT tôi cũng kính mong ông MINH ông THỊNH BCĐTU về PCTN trước đây nhà báo HÀ NỘI bí danh THIỆN MỸ người đã về xã ĐỨC THƯƠNG điều tra và trên 10 TỜ BÁO-ĐÀI đã có những bài đăng về sai phạm đất đai ở hoài đức hà nội NÓI GIÚP ĐỠ TÔI NHỮNG ĐIỀU ĐÃ BIẾT*****TÔI cũng kính mong TRƯỞNG BAN PHÁP LUẬT T-N-T hội cựu chiến binh việt nam người ký công văn "KÍNH GỬI ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG ĐẢNG" số 287 hà nôi ngày 03-09-2013- VÀ phó chánh văn phòng BCĐTU về PCTN N-V-T người ký công văn "KÍNH GỬI ban chỉ đạo thành phố hà nôi....." số 953 hà nội ngày 18-12-2008 VÀ cục trưởng cục CSĐTTPvề tham nhũng đại tá N-H-Đ người ký công văn số 247 hà nội ngày 08-11-2008 VÀ chánh thanh tra bộ công an đại tá N-T-B người ký công văn số 347 hà nội ngày 16-02-2009 NÓI GIÚP ĐỠ TÔI nội dung đã biết*****20-04-2016 ,ngày gặp TT LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN SỰ ĐẠI BIỂU HĐND 2016-2021 đã báo cáo TP.......là đã xin MỘT LỜI KHUYÊN ...đến nay vẫn không có hồi âm ....*****lê-dĩnh-ơn
không có lượt +1 nào

 ·  Translate
Add a comment...

VOA News

Shared publicly  - 
11
1
ismahan mohamed's profile photoVigen Galoosdyan's profile photoMuktar Mohanoud's profile photokhôi lê's profile photo
4 comments
 
bao cao HOÀI ĐỨC HN bao che cho THAM NHŨNG CÓ TỔ CHỨC kính gửi BCĐTU về PCTN,UBKTTU,thành ủy HN TÔI LÊ-VĂN DĨNH- ƠN ĐB XÃ ĐỨC THƯỢNG HOÀI ĐỨC HÀ NÔI báo cáo LÃNH ĐẠO vụ THAM NHŨNG và BAO CHE CHO THAM NHŨNG .có nội dung CT và bảo vệ chính trị nội bộ CÓ tổ chức Ở HOÀI ĐỨC HÀ NỘI nay ĐÃ 9 NĂM không được giải quyết, ông NGUYỄN-KHẮC MINH và ông THỊNH BCĐTU về PCTN ĐÃ NGHE TÔI BÁO CÁO TRÊN 200 TRANG BẰNG CHỨNG đầu năm 2009 tạisố 4BHTQ.ông nói "ĐÂY LÀ VỤ LỚN"....CŨNG VÌ NỘI DUNG Ở TRÊN TÔI ĐÃ BỊ HUYỆN RA VĂN BẢN vu cáo vi phạm QĐĐVKĐL và RẤT CÓ THỂ họ đã báo cáo THÀNH PHỐ một cái gì đó HƯ HƯ ẢO ẢO để ,bôi nhọ THANH DANH tôi ,gia đình tôi đánh lạc hướng dư luận vv VÀ vv,HỌ LÀ AI?( cp? ông VƯƠNG-DUY-HƯỚNG bí thư HU,ĐÀM-VĂN-THÔNG pbthu,NGUYỄN-QUANG-ĐỨC T UV ) và CHỈ THẤYTRÙ ÉP ĐỦ CÁC KIỂU...VÌ VẬY TÔI KÍNH MONG ĐƯỢC GĂP LÃNH ĐẠO ĐỂ BÁO CÁO . 15--03-2016 và vv*****TÔI KHÔNG CÓ LỢI ÍCH CÁ NHÂN trong cuộc đấu tranh NÀY
 ·  Translate
Add a comment...

VOA News

Shared publicly  - 
11
3
ouyang imd's profile photo
 
You sent this to me 3 times, pls. help removing 2 posts away, VOA !!!!!!
Add a comment...

VOA News

Shared publicly  - 
28
3
ABA BARNABAS GHEBRAY KAHSAY's profile photomohamed abdi's profile photoMuhammed Golam Sarwar Ripon's profile photo
8 comments
 
In the interview it's truly revealed that extremism like ISIS etc. through personal contact spreads like virus.

It's high time we should stand strong globally against all sorts of violence.

A nice interview.
Add a comment...

VOA News

Shared publicly  - 
 
President Obama kicks off his weekend tour of Kenya and Ethiopia, landing in Nairobi to much fanfare a short time ago.
U.S. President Barack Obama has arrived in Kenya, amid extremely tight security, for the start of a landmark two-day visit. Obama touched down in Nairobi Friday evening and was greeted on th...
21
3
Isaac Kalala's profile photoidris ali's profile photo
2 comments
 
Åh stskasj deg hva skjæra med deg
 ·  Translate
Add a comment...

VOA News

Shared publicly  - 
5
2
Add a comment...

VOA News

Shared publicly  - 
20
5
khôi lê's profile photoLuan Le's profile photo
2 comments
Luan Le
 
Kgửi Bcáo về HOÀI ĐỨC HN bao che cho THAM NHŨNG CÓ TỔ CHỨC và có DH dựng HỒ sơ GIẢ về LỊCH SỬ CT có YẾU TỐ phức tạp cho TRẦN-TRUNG-DŨNG ct UBND xã ĐỨC THƯỢNG. kính gửi BCĐTU về PCTN,UBKTTU,thành ủy HN TÔI LÊ-VĂN DĨNH- ƠN ĐB XÃ ĐỨC THƯỢNG HOÀI ĐỨC HÀ NÔI báo cáo LÃNH ĐẠO vụ THAM NHŨNG và BAO CHE CHO THAM NHŨNG .có nội dung CT và bảo vệ CTNB CÓ tổ chức Ở HOÀI ĐỨC HÀ NỘI* nay ĐÃ 9 NĂM không được giải quyết*, ông NGUYỄN-KHẮC MINH và ông THỊNH BCĐTU về PCTN ĐÃ NGHE TÔI BÁO CÁO TRÊN 200 TRANG BẰNG CHỨNG đầu năm 2009 tại số 4BHTQ.ông nói "ĐÂY LÀ VỤ LỚN" ông minh còn nói "ĐÃ VỀ ĐIỀU TRA MỘT KHU ĐẤT CỦA CT sơn lâm sát đường 32 và đã thấy sai phạm ở ĐÂY LÀ TRÊN 1000m2 đất, ông CŨNG CÙNG 2 cán bộ BCĐvè PCTN hà nội TRƯỚC ĐÂY về huyện HOÀI đức LÀM VIỆC thì 2 cán bộ này CHẲNG LÀM GÌ CHỈ?*HUYỆN HOÀI ĐỨC CÒN TUNG TIN XẤU cho ông NGUYỄN-KHẮC-MINH *****vì vậy 2008 huyện đã kết luận vu cáo vi phạm QĐĐVKĐL và RẤT CÓ THỂ họ đã báo cáo THÀNH PHỐ một cái gì đó HƯ HƯ ẢO ẢO để ,bôi nhọ THANH DANH tôi ,gia đình tôi và MỘT SỐ CÁN BỘ NGHỈ HƯU NỮA để đánh lạc hướng dư luận vv VÀ vv nếu đó là thật vậy XÉT VỀ CHÍNH TRỊ THÌ còn NGUY HIỂM, THÂM ĐỘC, DÃ MAN hơn cả những sự thật tồi tệ nhất,HỌ LÀ AI?( hiện nay,ông VƯƠNG-DUY-HƯỚNG bí thư HU,ĐÀM-VĂN-THÔNG pbthu,NGUYỄN-QUANG-ĐỨC ct UBND TUV ) và HỌ còn TRÙ ÉP ĐỦ CÁC KIỂU*****kính thưa lãnh đạo;THẬT LÀ KHÓ ,KHỔ (vì liên quan đến nhiều CB TPHN ) vì -60 năm công tác (1958 là thư ký UBHC xã trước nghỉ hưu là CB nghiên cứu lịch sử đảng ) nay chống tham nhũng đẻ vạ vào thân LÂY VẠ sang con cháu HẬU QUẢ CÓ THỂ NHIỀU ĐỜI VÌ VẬY TÔI KÍNH MONG ĐƯỢC GĂP LÃNH ĐẠO ĐỂ BÁO CÁO*****GHI CHÚ;TÔI KHÔNG CÓ LỢI ÍCH CÁ NHÂN trong cuộc đấu tranh NÀY*****khi phô tô lai có một số chữ khác hoặc bị gạch NẾU LÀ NGHĨA XẤU THÌ KHÔNG PHẢI Ý CỦA TÔI KÍNH MONG LÃNH ĐẠO XEM XÉT tôi cũng kính mong ông MINH ông THỊNH BCĐTU về PCTN trước đây nhà báo HÀ NỘI bí danh THIỆN MỸ người đã về xã ĐỨC THƯƠNG điều tra và trên 10 TỜ BÁO-ĐÀI đã có những bài đăng về sai phạm đất đai ở hoài đức hà nội NÓI GIÚP ĐỠ TÔI NHỮNG ĐIỀU ĐÃ BIẾT*****TÔI cũng kính mong TRƯỞNG BAN PHÁP LUẬT T-N-T hội cựu chiến binh việt nam người ký công văn "KÍNH GỬI ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG ĐẢNG" số 287 hà nôi ngày 03-09-2013- VÀ phó chánh văn phòng BCĐTU về PCTN N-V-T người ký công văn "KÍNH GỬI ban chỉ đạo thành phố hà nôi....." số 953 hà nội ngày 18-12-2008 VÀ cục trưởng cục CSĐTTPvề tham nhũng đại tá N-H-Đ người ký công văn số 247 hà nội ngày 08-11-2008 VÀ chánh thanh tra bộ công an đại tá N-T-B người ký công văn số 347 hà nội ngày 16-02-2009 NÓI GIÚP ĐỠ TÔI nội dung đã biết*****20-04-2016 ,ngày gặp TT LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN SỰ ĐẠI BIỂU HĐND 2016-2021 đã báo cáo TP.......là đã xin MỘT LỜI KHUYÊN ...đến nay vẫn không có hồi âm ....*****lê-dĩnh-ơn
không có lượt +1 nào

 ·  Translate
Add a comment...

VOA News

Shared publicly  - 
9
5
On Doan's profile photoLuan Le's profile photo
2 comments
Luan Le
 
Kgửi Bcáo về HOÀI ĐỨC HN bao che cho THAM NHŨNG CÓ TỔ CHỨC và có DH dựng HỒ sơ GIẢ về LỊCH SỬ CT có YẾU TỐ phức tạp cho TRẦN-TRUNG-DŨNG ct UBND xã ĐỨC THƯỢNG. kính gửi BCĐTU về PCTN,UBKTTU,thành ủy HN TÔI LÊ-VĂN DĨNH- ƠN ĐB XÃ ĐỨC THƯỢNG HOÀI ĐỨC HÀ NÔI báo cáo LÃNH ĐẠO vụ THAM NHŨNG và BAO CHE CHO THAM NHŨNG .có nội dung CT và bảo vệ CTNB CÓ tổ chức Ở HOÀI ĐỨC HÀ NỘI* nay ĐÃ 9 NĂM không được giải quyết*, ông NGUYỄN-KHẮC MINH và ông THỊNH BCĐTU về PCTN ĐÃ NGHE TÔI BÁO CÁO TRÊN 200 TRANG BẰNG CHỨNG đầu năm 2009 tại số 4BHTQ.ông nói "ĐÂY LÀ VỤ LỚN" ông minh còn nói "ĐÃ VỀ ĐIỀU TRA MỘT KHU ĐẤT CỦA CT sơn lâm sát đường 32 và đã thấy sai phạm ở ĐÂY LÀ TRÊN 1000m2 đất, ông CŨNG CÙNG 2 cán bộ BCĐvè PCTN hà nội TRƯỚC ĐÂY về huyện HOÀI đức LÀM VIỆC thì 2 cán bộ này CHẲNG LÀM GÌ CHỈ?*HUYỆN HOÀI ĐỨC CÒN TUNG TIN XẤU cho ông NGUYỄN-KHẮC-MINH *****vì vậy 2008 huyện đã kết luận vu cáo vi phạm QĐĐVKĐL và RẤT CÓ THỂ họ đã báo cáo THÀNH PHỐ một cái gì đó HƯ HƯ ẢO ẢO để ,bôi nhọ THANH DANH tôi ,gia đình tôi và MỘT SỐ CÁN BỘ NGHỈ HƯU NỮA để đánh lạc hướng dư luận vv VÀ vv nếu đó là thật vậy XÉT VỀ CHÍNH TRỊ THÌ còn NGUY HIỂM, THÂM ĐỘC, DÃ MAN hơn cả những sự thật tồi tệ nhất,HỌ LÀ AI?( hiện nay,ông VƯƠNG-DUY-HƯỚNG bí thư HU,ĐÀM-VĂN-THÔNG pbthu,NGUYỄN-QUANG-ĐỨC ct UBND TUV ) và HỌ còn TRÙ ÉP ĐỦ CÁC KIỂU*****kính thưa lãnh đạo;THẬT LÀ KHÓ ,KHỔ (vì liên quan đến nhiều CB TPHN ) vì -60 năm công tác (1958 là thư ký UBHC xã trước nghỉ hưu là CB nghiên cứu lịch sử đảng ) nay chống tham nhũng đẻ vạ vào thân LÂY VẠ sang con cháu HẬU QUẢ CÓ THỂ NHIỀU ĐỜI VÌ VẬY TÔI KÍNH MONG ĐƯỢC GĂP LÃNH ĐẠO ĐỂ BÁO CÁO*****GHI CHÚ;TÔI KHÔNG CÓ LỢI ÍCH CÁ NHÂN trong cuộc đấu tranh NÀY*****khi phô tô lai có một số chữ khác hoặc bị gạch NẾU LÀ NGHĨA XẤU THÌ KHÔNG PHẢI Ý CỦA TÔI KÍNH MONG LÃNH ĐẠO XEM XÉT tôi cũng kính mong ông MINH ông THỊNH BCĐTU về PCTN trước đây nhà báo HÀ NỘI bí danh THIỆN MỸ người đã về xã ĐỨC THƯƠNG điều tra và trên 10 TỜ BÁO-ĐÀI đã có những bài đăng về sai phạm đất đai ở hoài đức hà nội NÓI GIÚP ĐỠ TÔI NHỮNG ĐIỀU ĐÃ BIẾT*****TÔI cũng kính mong TRƯỞNG BAN PHÁP LUẬT T-N-T hội cựu chiến binh việt nam người ký công văn "KÍNH GỬI ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG ĐẢNG" số 287 hà nôi ngày 03-09-2013- VÀ phó chánh văn phòng BCĐTU về PCTN N-V-T người ký công văn "KÍNH GỬI ban chỉ đạo thành phố hà nôi....." số 953 hà nội ngày 18-12-2008 VÀ cục trưởng cục CSĐTTPvề tham nhũng đại tá N-H-Đ người ký công văn số 247 hà nội ngày 08-11-2008 VÀ chánh thanh tra bộ công an đại tá N-T-B người ký công văn số 347 hà nội ngày 16-02-2009 NÓI GIÚP ĐỠ TÔI nội dung đã biết*****20-04-2016 ,ngày gặp TT LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN SỰ ĐẠI BIỂU HĐND 2016-2021 đã báo cáo TP.......là đã xin MỘT LỜI KHUYÊN ...đến nay vẫn không có hồi âm ....*****lê-dĩnh-ơn
không có lượt +1 nào

 ·  Translate
Add a comment...

VOA News

Shared publicly  - 
30
3
Сергей Кошкаров's profile photo
 
...голосармении 69 ...сссразбегайся ктокудкуда хеэболла мочит...кошморихи тупицаподлодки гудит фантоментолетет...
 ·  Translate
Add a comment...

VOA News

Shared publicly  - 
 
President Obama is pushing for greater attention to human rights in Ethiopia, urging the government to let journalists and opposition parties operate more freely.
President Barack Obama says the United States and Ethiopia are "strong partners" on many issues, but is urging the government to allow journalists and opposition parties to operate mor...
34
4
Earl Poff's profile photoVictoria Pavlova's profile photoGatkuoth Yoah's profile photoChinonso Richman's profile photo
13 comments
 
What a best president
Add a comment...
Story
Tagline
A Trusted Source of News and Information
Introduction
VOA News is a global news and information source for the people of the world. With our roots in radio, we're looking toward the digital future of news.
Links