Shared publicly  - 
 
câu này hay :))
 
.
Các bạn trẻ giờ nghĩ nhiều quá , sợ nhiều thứ quá !

Chơi đàn thì sợ sai, hát thì sợ người ta cười, tán gái sợ không đồng ý, định làm điều gì đấy thì sợ không đủ sức...

Trong khi quên mẹ nó rằng là: Thời gian đang trôi đi nhanh quá! Để đến lúc già mẹ nó rồi, muốn sai, muốn hỏng... cũng không đủ sức! sống là để tận hưởng cuộc sống - chứ không phải cố gắng để trở thành Vỹ Nhân!

Em ợ! Thích Hát thì hát to mẹ nó lên! Thích đàn thì cầm đàn mà gẩy bừa mẹ nó đi! Thích gái thì lao vào mà tán! (đéo được thì thôi - trả dép bố về!)... Du ca đi... Trời trong xanh lắm!

Hiếu Orion
.
Translate
1