Profile cover photo
Profile photo
Viet Linh
Tôi là Việt Linh
Tôi là Việt Linh
About
Posts

Post has shared content
Ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Huỳnh Thanh Lãm đã khao khát sau này sẽ tự làm giàu trên đồng đất Cà Mau. Để biến ước mơ thành hiện thực, anh chọn học ngành nuôi trồng thuỷ sản...

Post has shared content
Ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Huỳnh Thanh Lãm đã khao khát sau này sẽ tự làm giàu trên đồng đất Cà Mau. Để biến ước mơ thành hiện thực, anh chọn học ngành nuôi trồng thuỷ sản...

Post has shared content
Ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Huỳnh Thanh Lãm đã khao khát sau này sẽ tự làm giàu trên đồng đất Cà Mau. Để biến ước mơ thành hiện thực, anh chọn học ngành nuôi trồng thuỷ sản...

Post has shared content
Ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Huỳnh Thanh Lãm đã khao khát sau này sẽ tự làm giàu trên đồng đất Cà Mau. Để biến ước mơ thành hiện thực, anh chọn học ngành nuôi trồng thuỷ sản...

Post has shared content
Ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Huỳnh Thanh Lãm đã khao khát sau này sẽ tự làm giàu trên đồng đất Cà Mau. Để biến ước mơ thành hiện thực, anh chọn học ngành nuôi trồng thuỷ sản...

Post has shared content
Ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Huỳnh Thanh Lãm đã khao khát sau này sẽ tự làm giàu trên đồng đất Cà Mau. Để biến ước mơ thành hiện thực, anh chọn học ngành nuôi trồng thuỷ sản...

Post has shared content
Ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Huỳnh Thanh Lãm đã khao khát sau này sẽ tự làm giàu trên đồng đất Cà Mau. Để biến ước mơ thành hiện thực, anh chọn học ngành nuôi trồng thuỷ sản...

Post has shared content
Ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Huỳnh Thanh Lãm đã khao khát sau này sẽ tự làm giàu trên đồng đất Cà Mau. Để biến ước mơ thành hiện thực, anh chọn học ngành nuôi trồng thuỷ sản...

Post has attachment
Ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Huỳnh Thanh Lãm đã khao khát sau này sẽ tự làm giàu trên đồng đất Cà Mau. Để biến ước mơ thành hiện thực, anh chọn học ngành nuôi trồng thuỷ sản...

Post has shared content
Nuôi gà: Chiến lược của Hòa Phát là cung cấp trên 300 triệu trứng gà sạch, chất lượng cao mỗi năm cho thị trường từ năm 2020...
Wait while more posts are being loaded