Profile cover photo
Profile photo
TÜRCERT A.Ş.
30 followers -
Teknik Kontrol, Mühendislik ve Belgelendirme Hizmetleri
Teknik Kontrol, Mühendislik ve Belgelendirme Hizmetleri

30 followers
About
Posts

Post has attachment
#ecolabel #eco-label
Eko etiketler, ürünlerin üretim ve kullanım aşamalarında diğer ürünlere kıyasla çevreye daha az zarar verdiği düşünüldüğü takdirde ürünlere eklenen etiketlerdir.
Add a comment...

Post has attachment
#migrasyon #migrasyontesti #migrasyon-testi
Gıdayla Temas Eden Malzemeler göç testimiz, gıda ambalajı, mutfak eşyaları ve gıda işleme makineleri üzerinde genel ve özel göç testlerini içerir
Gıda ile temas eden malzemeler alanında, bu maddelerin toksikolojik risk değerlendirmesine dayanarak birçok madde için göç sınırları belirlenmiştir. Bu sınırlar, sağlığımızı korumak için bu maddelere maruz kalmayı kontrol etmek amacıyla Gıda Teması düzenlemelerine dahil edilmiştir.
Migrasyon, kimyasal maddelerin gıdayla temas eden malzemelerden gıdalara aktarılmasıdır. Plastik malzemeler için 10/2011 sayılı AB Tüzüğü'nde iki tür göç sınırı belirlenmiştir .
Add a comment...

Post has attachment
#emc #emctesti #emctest #emctestleri
EMC Testi Nedir
EMC: Türkçesi elektromanyetik uyumluluk olarakta bilinir. Adındanda anlaşılacağı gibi herhangi bir cihazın manyetik özelliklerinin istenilen şartları karşılaması esasına dayanmaktadır.
Türkiye’de tasarımın son aşamasına gelmiş ürünler Test edilmek üzere test laboratuvarlarına gönderilir Ürünün belli gereksinimleri her ürünün kendi türüne has bir standardı vardır ve her biri için alt-üst değerler ve teknik özellikler belirtilmiştir. Ürünün karşılayıp karşılamadığına ve resmi nitelikli raporlar hazırlanır ve Üretici firmaya teslim edilir. Test sonuçları olumlu ise firma bu belgeleri işaretleme işlemlerinde ( CE işaretlemesi, TSE işareti, vs) kullanır, olumsuz ise bunun nedenleri belirlenir ve söz konusu ürün üzerinde testleri geçecek şekilde yeniden tasarım yapılır ve yeniden test edilir.
Add a comment...

Post has attachment
#lvd #lvdtesti #lvdtest #LvdTestleri
1973 yılında kabul edilmiş Alçak Gerilim Kararnamesi (Low Voltage Directive-LVD) bu yolda atılan önemli bir adım olmuştur. 1990 ve sonrasında CE İşareti, Avrupa Birliği (AB) pazarı içinde serbest dolaşım için şart koşulmuştur.
CE, üretilen ürünün AB ortak pazarına uygunluğunun belgelendirilmesidir. CE taşıyan bir ürün AB pazarında serbest dolaşım hakkına da sahiptir. Ürünü CE'ye taşıyan ise standartlarca desteklenen yeni yaklaşım raporlarıdır. Yayınlanmış olan bu standartlar ile can güvenliğinin sağlanması için gerekli uygun şartlar tanımlanmıştır. Bu şartları taşımayan bir ürüne CE işaretinin vurulması yasaktır. Uygunsuz bir ürüne CE işareti vurmanın yaptırımı ürünün piyasadan toplatılmasına yani kaldırılmasına kadar varabilmektedir.
Add a comment...

Post has attachment
#muayene #kontrol #gözetim

Çalışma ortamlarının güvenli ve sağlıklı olması, çalışanların sağlık ve güvenlik riski taşımaması bakımından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, başta 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği olmak üzere çok sayıda yasal düzenleme çıkarılmıştır. Çeşitli işletmelerin kullandığı birçok tesis, tesisat, makine ve araç ve gereçlerin, belli dönemlerde muayenelerinin yaptırılması
bir zorunluluktur.
Add a comment...

Post has attachment
#iso #ıso #iso27001 #ıso27001
ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi, şirketinizin gizli bilgilerinin güvenliği risklerini etkin bir şekilde yönetmek için sistematik ve proaktif bir yaklaşımdır.

Sistem, potansiyel tehditlere karşı yeterince korunmasını sağlamak için güvenlik açıklarını vurgulayarak, hassas kurumsal bilgilerin etkin yönetimini teşvik eder. İnsanları, süreçleri ve BT sistemlerini kapsar.

ISO 27001 sertifikası, şirketin veri güvenliğini arttırmak ve arttırmak isteyen herhangi bir sektördeki her büyüklükteki işletme tarafından alınabilir.
Add a comment...

Post has attachment
#iso #iso9001 #ıso9000 #ıso9001
ISO 9001 kalite yönetim sistemi, işinizi yönetmek için sistematik ve süreç odaklı bir yaklaşımdır. Müşterilerinizin ihtiyaçlarını karşılama konusunda tutarlı bir kalite ve memnuniyet sunarken, şirketi desteklemek için tasarlanmıştır.

Bu sistemin işletme sahiplerinin ve yöneticilerin daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlaması ve organizasyon içindeki herkesin ne yaptıkları hakkında net ve güvenli bir şekilde sorunları hızlı ve etkili bir şekilde çözme kabiliyetine ve yetkisine sahip olmalarını sağlaması kanıtlanmıştır.

İş verimliliğini ve performansını artırmak ve arttırmak isteyen herhangi bir sektörde, herhangi bir boyuttaki işletme tarafından bir ISO 9001 sertifikası alınabilir.
Add a comment...

Post has attachment
#CE #cebelgesi #ceişareti
Avrupa Ekonomik Alanında (AEA) serbest dolaşımda bulunan birçok üründe CE harflerini görürüz. Avrupa’ ya Uygunluk anlamına gelen bu işaret Topluluk içinde satılan ürünlerin asgari güvenlik, sağlık ve çevre koruma gereklerine göre denetlendiğini/ değerlendirildiğini gösterir. Avrupa Topluluğu içerisinde satın aldığınız yeni bir telefon, mutfak robotu, televizyon veya boya kaleminde CE işaretini görürsünüz. CE işareti aynı zamanda tüm üreticilerin hesap verilebilir aynı kurallara uyumunu zorunlu kılarak adil rekabet koşullarını ifade eder.
Add a comment...

Post has attachment
#iso13485 #iso #medikal
Akredite ISO 13485 sertifikası medikal cihazları üreticileri, depolama, yarı mamül ve hizmet sağlayıcıları dahil medikal sektördeki bütün firmalar için uluslararası repütasyon ve kabul edilebilirlik sağlamaktadır. UAF üyesi bir onaylanmış kuruluş olan TÜRCERT ve tecrübeli çalışanları ile ISO 13485:2016 medikal cihazlar kalite yönetim sistemi sertifkasyonu hizmetini akredite olarak vermektedir. ISO 13485:2016 standardı günümüzde üretici, ithalatçı ve distribütör firmaların yasal şartları sağlamaları için tek uluslararası araç niteliği kazanmıştır.
Add a comment...

Post has attachment
#iso27001 #iso #bgys
ISO 27001 belgesi, kuruluşların kendilerinin ve müşterilerinin gizli bilgilerini güvende tutmalarına ve yönetmelerine yardımcı olan bir iso belgesidir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, şirketlerin finansal verilerini, fikri mülkiyetlerini ve hassas müşteri bilgilerini korumalarına yardımcı olan uluslararası bir çerçevedir. ISO 27001 sayesinde şirketler risklerini tanımlayabilir, gizli bilgileri konusundaki riskleri yönetebilir veya azaltabilir. Ayrıca bu doğrultuda gerekli güvenlik önlemlerini yerine getirirler. Bu, yalnızca bugün değil, gelecek için de uyguladığınız yöntemleri sürekli olarak incelemenize ve hassaslaştırmanıza yardımcı olur. ISO 27001, işinizin saygınlığını ve şirket itibarınızı korur. Müşterilerinize ve tüm paydaşlarınıza güven vererek işinize değer katar.
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded