Profile cover photo
Profile photo
TIS
13 followers -
รับแปลเอกสาร | รับพากย์เสียง | จัดส่งล่าม
รับแปลเอกสาร | รับพากย์เสียง | จัดส่งล่าม

13 followers
About
Posts

Post has attachment
Photo
Add a comment...

Post has attachment
ฝากไว้นะครับ เผื่อใครมีโอกาสได้ใช้บริการ

ทีมงาน “ศูนย์การแปลทีไอเอส” รับแปลเอกสาร
แปลจีนเป็นไทย
แปลไทยเป็นจีน
แปลจีนเป็นอังกฤษ
แปลอังกฤษเป็นจีน

เรามีนักแปลทั้งชาวไทยและชาวจีนที่มีประสบการณ์ทางด้านการแปลภาษาจีนมานานนับ 10ปี มีฝ่ายพิสุจน์อักษรที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารฉบับแปลเพื่อให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าเอกสารที่ได้รับจากเรามีความถูกต้องและสามารถนำไปใช้ได้เลยทันที

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 089 666 3660
โปรดส่งต้นฉบับมาเพื่อประเมินราคาค่าแปลที่ 
info@tistranslation.com

เอกสารที่รับแปล อาทิ
• รับแปลเอกสารทางราชการต่างๆ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน เป็นต้น
• รับแปลใบผ่านงาน / ใบรับรองการทำงาน
• รับแปลเว็บเพจ เว็บไซต์
• รับแปลจดหมายข่าว,จดหมายทุกประเภท
• รับแปลใบเสนอราคาสินค้าและบริการ
• รับแปลเอกสารด้านการบริหาร การจัดการ การเงิน
• รับแปลเอกสารด้านการฝึกอบรม เอกสารโต้ตอบ
• รับแปลคู่มืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ บทความด้านไอที
• รับแปลคู่มือปฏิบัติงานต่างๆ
• รับแปลหนังสือบริคณฑ์สนธิ, ภ.พ.20, สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
• รับแปลใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท
• รับแปลรายงานประจำปี, รายงานงบการเงิน, รายงานงบดุล, รายงานงบกำไรขาดทุน รายงานการประชุม
• รับแปลใบรับรองการศึกษา ใบปริญญาบัตร
• รับแปลบทคัดย่อวิทยานิพนธ์
• และอื่นๆ

ทั้งนี้ สามารถโทรเข้ามาพูดคุยขอคำแนะเบื้องต้นก่อนได้ ทางศูนย์การแปลทีไอเอสฯ จะพิจารณาราคางานแปลจากเนื้อหาตามความยากง่าย กำหนดระยะส่งงาน การจัดฟอร์แมตและอื่นๆ

ทีมงานมีการตรวจเอกสารอีกครั้งเพื่อความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่า เอกสารที่ได้รับการแปลจากทีมงานมีความถูกต้องและสามารถนำไปใช้ได้เลย

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 089 666 3660 
โปรดส่งต้นฉบับมาเพื่อประเมินราคาค่าแปลที่ 
info@tistranslation.com
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
รับแปลเอกสาร
รับแปลงบการเงิน
รับแปลงบกำไรขาดทุน
รับแปลหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รับแปลงบดุล
รับแปลเอกสารธุรกิจ
รับแปลเอกสารบัญชี

02 260 9112
Photo
Add a comment...

Post has attachment
This is an idiom used to mean that you know everything about this city. You would never get lost, because you are familiar with it like "the back of your hand".
Photo
Add a comment...

Post has attachment
You bet: Yes, sure, surely

It means that some is sure of what they say, that they are (figuratively) ready to bet on it.

Example:
A) Are you coming to the party?
B) You bet

A) Do you think you can find a home for this puppy?
B) You bet!

======
You bet แปลว่า แหง๋อยู่แล้ว แน่นอน

@รับแปลเอกสาร ราคาถูก
@รับแปลสัญญาทางกฎหมาย
www.tistranslation.com

Photo
Add a comment...

Post has attachment
วลี Sure thing แปลว่า ได้เล๊ย แน่นอน
ส่วนคำอื่นๆ ที่สามารถใช้แทนกันได้คือ
All right, Of course, Certainly หรือ Yes indeed! ก็ได้

sure′ thing′
Informal. n.
1. something that is or should be a certain success, as a bet.

=====================
@รับแปลเอกสาร @รับแปลสัญญาทางกฎหมาย
www.tistranslation.com 
Photo
Add a comment...

Post has attachment
นอกจากพี่ไทย พี่จีนแล้ว
พี่แขกก็ใช่ย่อยนะครับ ^ ^
Photo
Add a comment...

Post has attachment
คำว่า Edgy ถูกนำมาใช้ในความหมายว่า "ล้ำ ทันสมัย เจ๋ง" หรือตรงกับภาษาอังกฤษว่า "Cutting edge"

#รับแปลเอกสาร
#รับแปลภาษา
ศูนย์การแปลนานาชาติ ทีไอเอสฯ
www.tistranslation.com
Photo
Add a comment...

Post has attachment
สำนวน Down the pan แปลว่า พังหรือล้มเหลวไม่เป็นท่า เช่น

John wanted to be a soccer player but his dream went down the pan because he had a serious car accident.

-----------------
Down the pan
Completely and irreversibly wasted, lost, or destroyed. Primarily heard in UK
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded