Shared publicly  - 
 
รู้ไว้ใช่ว่า...
Translate
เมื่อเร็วๆ นี้ แคนนอนประกาศแจ้งมีการปลอมแปลงเลนส์ EF 50mm f/1.8 II จากกล้องดิจิตอลที่ถูกส่งมาซ่อมแซมที่ศูนย์บริการของแคนนอนซึ่งผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบเหล่านี้ไม่ได้ถูกออกแบบหรือผลิตโดยแคนนอน ส่วนจะมีข้อสังเกตอย่างไปดูรายละเอียดกัน
2