เชื่อหรือไม่ ! ถ้าต้องการพัฒนาระบบกันสั่นยุคถัดไป เราจะต้องวัด "การหมุนของโลก" เข้าไปเป็นปัจจัยหนึ่งของอาการสั่นด้วย จึงจะชดเชยกันสั่นได้มากกว่า 6.5 stop : Olympus กล่าว

Olympus อ้างว่า ระบบกันสั่น Olympus Sync IS ของ OM-D E-M1 mark II ที่สามารถชดเชยการสั่น ที่ตัวเซ็นเซอร์ได้ 5.5 stop หากทำงานร่วมกับกันสั่นที่เลนส์ อีก ก็จะกันสั่นได้มากขึ้นเป็น 6.5 stop ซึ่ง Mr.Setsuya Kataoka แห่ง Olympus บอกว่าเป็นจุดสูงสุดที่จะทำได้แล้ว

หากต้องการทำให้ได้มากกว่านี้ จะต้องนำเอา "การหมุนตัวของโลก" มาใช้คำนวณร่วมด้วย จึงจะทำได้ ซึ่งคงเป็นไปได้ยากมาก

ครับ คำนวณการหมุนของโลก !

#คำนวณการหมุนของโลก #กันสั่น #Olympus #EM1markII

http://petapixel.com/2016/09/26/olympus-says-earths-rotation-limits-image-stabilization-6-5-stops-max/
Shared publiclyView activity