Profile cover photo
Profile photo
STEKOP S A
5 followers
5 followers
About
Posts

Post has attachment
Opublikowaliśmy odświeżoną stronę usługową www.stekopsa.pl. Jednocześnie swoją premierę miała strona produktowa www.stekopsystems.pl. Zapraszamy.
Stekop
Stekop
stekopsa.pl
Add a comment...

Post has attachment
Wzmianka o naszej obecności na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach.

http://www.defence24.pl/658647,roboty-ladowe-na-mspo#.WbPiJOWXbpM
Add a comment...

Post has attachment
System transmisji alarmów pożarowych STAP2009 został opracowany na potrzeby realizacji monitorowania alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych generowanych w lokalnych systemach sygnalizacji pożaru (SSP) z bezpośrednim przekazem alarmu pożarowego II stopnia do stanowiska dyżurnego Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z wprowadzonymi w 2007 roku przepisami określonymi w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 27.04.2007 roku oraz obowiązującą w tym zakresie Polską Normą PN-EN 54-21.

W skład systemu STAP 2009 wchodzą:
• Nadajniki obiektowe typu DN-1 transmitujące sygnały alarmów pożarowych i stanów technicznych do stacji odbiorczych (SOAP i SOSU);
• Stacje odbiorcze typu NSMAP:
-- skonfigurowane programowo do odbioru alarmów pożarowych, instalowane w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej i służące do odbioru sygnałów alarmów pożarowych nadawanych przez nadajniki DN-1; -- skonfigurowane programowo do odbioru sygnałów uszkodzeniowych, instalowane w Centrach Monitorowania Operatorów systemów monitorowania;
• Oprogramowanie wspomagające zarządzanie systemem dla Operatora Systemu.

Do przesyłania sygnałów z nadzorowanych obiektów system STAP 2009 wykorzystuje dwa niezależne tory transmisji, z których każdy pracuje w trybie dwukierunkowym ze zwrotnym potwierdzaniem odbioru zdarzeń. Torem podstawowym przekazu informacji jest dedykowany tor radiowy realizowany w paśmie VHF (150 – 172 MHz). Ze względu na zakres częstotliwości pracy toru radiowego nadajnik DN-1 produkowany jest w dwóch odmianach: na pasmo VHF-L (150 – 160 MHz) i pasmo VHF-H (160-172MHz). Drugim, rezerwowym torem transmisji nadajnika DN-1 jest układ pracujący z wykorzystaniem łącz komutowanych w publicznej sieci telekomunikacyjnej
typu PSTN.

Stacje odbiorcze NSMAP, w zależności od zaprogramowanej konfiguracji mogą pełnić rolę Stacji Odbiorczych Alarmów Pożarowych (SOAP) lub jako Stacje Odbiorcze Alarmów Uszkodzeniowych (SOSU). Stacje posiadają wbudowany modem łączności GSM/GPRS wykorzystywany jako łącze techniczne umożliwiające zdalną konfigurację parametrów pracy stacji, edycję obiektów (dodawanie, usuwanie, zmiany konfiguracji), a także pozwalające na zdalną aktualizację oprogramowania NSMAP (firmware). 

Stacje NSMAP posiadają wbudowany panel prezentacji i obsługi informacji (SPI) w postaci tekstowego wyświetlacza LCD z podświetleniem oraz klawiaturą. Stacja NSMAP przystosowana jest do współpracy z innymi Systemami Prezentacji Informacji, w tym z systemem wspomagania decyzji SWD ABAKUS użytkowanym przez straż pożarną, a także z operatorskim systemem zarządzania PALLADION oraz panelem dotykowym z oprogramowaniem Panel NSMAP (wyniesiony, lokalny panel obsługi). Stacja NSMAP posiada wbudowany układ zasilania rezerwowego (akumulator), który zapewnia ciągłą pracę urządzenia przez min. 0,5 godziny od chwili zaniku zasilania energetycznego 230V. Konstrukcja obudowy stacji NSMAP jest przystosowana do montażu urządzenia w szafie Rack 19’’ lub jako autonomiczne urządzenie instalowane bezpośrednio na stanowisku dyżurnego PSP.

Centralne zarządzanie stacjami NSMAP, w tym definiowanie w systemie obiektów, konfigurowanie parametrów pracy nadajników DN-1 i stacji odbiorczych NSMAP, monitorowanie ich pracy oraz ciągłości działania całego systemu jest realizowane z poziomu aplikacji zarządzającej dla Centrum Monitorowania Operatora Systemu (CMOS). Dodatkowo, każde z urządzeń systemu STAP2009 może być konfigurowane i monitorowane za pośrednictwem dedykowanej aplikacji serwisowej.

System STAP2009 posiada Certyfikat Zgodności WE wydany przez Instytut Techniki Budowlanej, oraz Świadectwo Dopuszczenia do ochrony przeciwpożarowej wydane przez CNBOP.
PhotoPhotoPhoto
STAP2009
3 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Nadajnik alarmowy GPRS typ NG1 jest urządzeniem zapewniającym dwukierunkowy przekaz sygnałów alarmowych z lokalnych Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu do Centrum Monitorowania. Cechuje się wysoką stabilnością pracy oraz szybką i prostą instalacją, przez co czas jego instalacji i uruchomienia zalicza się do najkrótszych spośród podobnych urządzeń dostępnych na rynku. 

Ze względu na niewielki pobór średniej mocy (odpowiednik 2 typowych czujek alarmowych) nadajnik GPRS jest przystosowany do zasilania napięciem 12V z zasilacza centralki alarmowej i do montażu w obudowach central. Nadajnik jest dostarczany w niewielkiej obudowie plastikowej, którą można umieścić luźno w obudowie centrali lub zamocować w dowolnym miejscu taśmą dwustronnie klejącą. Obudowa z tworzywa sztucznego skutecznie ogranicza ryzyko przypadkowych zwarć z innymi obwodami elektrycznymi centrali. Po wyjęciu płytki nadajnika z obudowy można zamocować ją wewnątrz centrali przy pomocy czterech typowych zaczepów (kołków) montażowych – rozstaw otworów płytki nadajnika pasuje do typowych obudów central alarmowych.

Długi kabel anteny magnetycznej GSM/GPRS pozwala na jej mocowanie w dowolnym miejscu.

Połączenie nadajnika z Lokalnym Systemem Alarmowym odbywa się za pomocą dedykowanych wejść dwustanowych. Zmiana stanu każdego wejścia jest transmitowana i rejestrowana w Centrum Dozoru. Połączenie nadajnika z systemem alarmowym następuje przez przekaźniki lub wyjścia typu OC centrali alarmowej. Każde z wejść ma indywidualnie programowane kody zdarzeń oraz może pracować jako wejście bistabilne lub monostabilne.

Konfiguracja parametrów nadajnika może być dokonana lokalnie łączem RS232 za pomocą programu serwisowego, zdalnie przez operatora Centrum Monitorowania lub przez instalatora za pomocą smartfona. Aplikację serwisową na smartfona można pobrać ze sklepu Google Play.

Zmiana konfiguracji urządzenia jest rejestrowana i transmitowana do centrum. Aplikacja na smartfona umożliwia wykonanie pełnego serwisu, łącznie z odczytem aktualnego stanu nadajnika oraz wszystkich zarejestrowanych przez Centrum Dozoru zdarzeń. Nadajnik GPRS jest przystosowany do zasilania bezpośrednio z akumulatora buforowego centrali alarmowej. Zasilacz nadajnika jest wyposażony w układ przeciwzwarciowy oraz układ zabezpieczenia akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem. Stan rozładowania akumulatora jest raportowany do centrum.

Nadajnik można skonfigurować do komunikacji z dwoma Centrami Monitorowania: podstawowym i zapasowym. W przypadku utraty łączności z centrum podstawowym następuje automatyczne przełączenie na łączność z centrum zapasowym. Obsługa dwóch centrów monitorowania podnosi skuteczność dostarczenia informacji o sytuacjach zagrożenia.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Radiowy nadajnik alarmowy RD-1 przeznaczony jest do transmisji sygnałów alarmowych i technicznych z lokalnego systemu sygnalizacji zagrożeń, do Centrum Odbiorczego specjalistycznej agencji ochrony. Przekaz informacji odbywa się w czasie rzeczywistym dwiema drogami: jednokierunkowym łączem radiowym w paśmie VHF oraz łączem komutowanym w publicznej sieci telekomunikacyjnej PSTN. Nadajnik RD-1 obsługuje szeroką grupę powszechnie stosowanych w systemach transmisji alarmów formatów komunikacji. W torze radiowym jest to rodzina protokołów LARS oraz protokół Milcol-D, natomiast w torze telefonicznym jest to protokół SIA oraz dwie odmiany protokołu Radionics. Nadajnik RD-1 może więc być stosowany niemal w każdym systemie monitorowania zagrożeń i współpracuje z praktycznie wszystkimi użytkowanymi stacjami monitorowania alarmów.

Do podłączenia sygnałów z monitorowanego systemu sygnalizacji zagrożeń nadajnik RD-1 posiada 8 niezależnie programowanych wejść. Konfigurowany jest zarówno typ wejścia, logika jego pracy, jak również przypisane poszczególnym stanom wejścia kody zdarzeń. Każde z wejść nadajnika RD-1 może być zaprogramowane jako wejście dwustanowe lub też wejście parametryczne typu 2EOL (tj. z dwoma rezystorami parametrycznymi).
Logika pracy wejścia może być natomiast zaprogramowana jako wejście NO (tj. wejście normalnie otwarte) lub też wejście NC (tj. wejście normalnie zamknięte). Ta elastyczność konfiguracji wejść nadajnika RD-1 pozwala na proste przyłączanie sygnałów z monitorowanego systemu bez dodatkowych układów pośredniczących (np. przekaźników), dopasowujących sygnały wyjściowe z monitorowanego systemu do nadajnika obiektowego. 

Wszystkie istotne parametry pracy nadajnika obiektowego RD-1 są konfigurowane z wykorzystaniem aplikacji serwisowej DN1View pracującej na platformie Windows. Program serwisowy pozwala także na monitorowanie w czasie rzeczywistym stanu pracy urządzenia, obrazując stany fizyczne jego wejść oraz stany pracy obu torów komunikacyjnych. Z poziomu programu serwisowego istnieje też możliwość aktualizacji oprogramowania urządzenia, bez konieczności demontażu nadajnika i przesyłania go do serwisu fabrycznego. Oprogramowanie DN1View dostarczane jest bezpłatne.
Photo
Photo
RD 1
2 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Cyfrowe bariery mikrofalowe BM120C / BM200C

BM120C i BM200C to cyfrowa wersja analogowych barier typu BM120M i BM200M powstała przez połączenie mikrofalowych obwodów barier BM120M/BM200M włoskiej firmy AVS ELECTRONICS S.p.A. i modułu cyfrowej analizy sygnałów firmy STEKOP SA. Zastosowanie w barierach BM120C/BM200C cyfrowego przetwarzania sygnału stanowi zupełnie nową jakość w porównaniu z klasycznymi barierami analogowymi.

Poprzez zaawansowaną analizę kształtu sygnału i czasu jego trwania, jak również automatyczne śledzenie zmian warunków otoczenia, uzyskuje się wysoką pewność detekcji intruza i zwiększoną odporność cyfrowych barier BM120C/BM200C na fałszywe alarmy. Prócz tego możliwe jest zdalne monitorowanie pracy barier, jak również ich zdalna konfiguracja. 

Pojedynczą barierę mikrofalową tworzą dwa moduły: nadajnik (Tx) i odbiornik (Rx), które są przystosowane do pracy w jednym z pięciu kanałów. Przy właściwym doborze numerów kanałów roboczych, możliwe jest tworzenie w oparciu o bariery mikrofalowe typu BM120C i BM200C dowolnie skomplikowanych systemów ochrony obwodowej, w których pracujące pary nadajnik-odbiornik barier mikrofalowych wzajemnie się nie zakłócają.

Ich połączenie za pomocą dwuprzewodowej magistrali RS485 gruntownie upraszcza okablowanie całego systemu, podnosząc jego niezawodność oraz obniżając koszt instalacji i serwisu. Funkcję zarządzania zintegrowanymi systemami barier mikrofalowych BM120C / BM200C obejmujących do 400 urządzeń pełni system integrujący ULISSES. 

Program serwisowy umożliwia zdalne monitorowanie pracy barier mikrofalowych, obserwację kształtów sygnałów pobudzających, definiowanie minimalnego i maksymalnego czasu trwania pobudzenia oraz progu alarmu. W razie stwierdzenia przypadków braku wykrycia intruza, bądź też wygenerowania fałszywych alarmów, istnieje możliwość odczytu z nieulotnej pamięci bariery kształtu pobudzenia i poddania go niezależnej analizie. Zarejestrowany sygnał może być też przesłany do producenta celem opracowania dedykowanego algorytmu analizy sygnału, uwzględniającego charakterystyczne cechy zarejestrowanego przebiegu.

Aktualizacja oprogramowania barier mikrofalowych BM120C/BM200C odbywa się zdalnie, z poziomu serwisowego programu ładującego, i polega na przesłaniu do urządzenia pliku obrazu pamięci sterownika bariery. 

Bariery mikrofalowe BM120C i BM200C są montowane w obudowach dostosowanych do montażu na zewnątrz. Konstrukcja obudowy i pokrycia zabezpieczające obwodów drukowanych zapewniają długoterminową odporność urządzeń na wpływ warunków środowiska, a wbudowane grzejniki umożliwiają niezawodną pracę urządzeń w całym zakresie temperatur otoczenia specyfikowanym przez Normy Obronne.

Bariery mikrofalowe BM120C / BM200C posiadają pełną gamę osprzętu montażowego i modułów uzupełniających ułatwiających montaż i aplikację barier.
SB 20 – wspornik naścienny
SB 120 – słupek montażowy (przykręcany do podłoża)
SB 130 – słupek montażowy (betonowany w podłożu)
AMP – zespolony czujnik położenia anteny

Głowica mocująca bariery umożliwia niezależną regulację położenia anteny w trzech kierunkach: wysokość, azymut, elewacja, co pozwala na precyzyjne ustawienie anteny nawet przy jej montażu w terenie pochyłym (np. na zboczu).
Photo
Photo
BMC 120C / 200C
2 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Kontroler przejścia KP-2BS jest podstawowym ogniwem podsystemu kontroli dostępu w Zintegrowanym Systemie Bezpieczeństwa ULISSES. W połączeniu z sieciowym koncentratorem systemów bezpieczeństwa typu IPS, kontroler umożliwia zbudowanie niezawodnego i bezpiecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem obiektów rozproszonych, tworząc System Zarządzania Bezpieczeństwem o zasięgu globalnym - PALLADION.

Zależnie od konfiguracji kontroler KP-2BS zapewnia pełną obsługę pojedynczego przejścia (zarówno z drzwiami jednoskrzydłowymi jak i dwuskrzydłowymi), albo też jednostronną obsługę dwóch niezależnych przejść. Kontroler obsługuje typowe elementy sterowania i ochrony przejścia, takie jak czytniki kontroli dostępu, rygle i zwory elektromagnetyczne, przyciski żądania otwarcia drzwi oraz czujniki otwarcia drzwi. Współpraca z szeroką gamą dostępnych na rynku czytników standardu Wiegand, wśród których znajdują się klawiatury kodowe, czytniki kart zbliżeniowych (w tym popularnych standardów UNIQUE oraz MIFARE), a także czytniki biometryczne, umożliwia proste dostosowanie instalowanego systemu kontroli dostępu do wymagań użytkownika pod względem poziomu bezpieczeństwa, wygody użytkowania, wymaganej funkcjonalności i estetyki. 

Kontroler przejścia KP-2BS jest urządzeniem programowalnym. Jego działanie zależy od zdefiniowanej konfiguracji urządzenia. Lista dostępnych funkcji obejmuje:
• jednostronną kontrolę dwóch przejść,
• dwustronną kontrolę jednego przejścia,
• kontrolę przejścia typu ‚śluza’,
• kontrolę przejść specjalnych, w których otwarcie drzwi następuje po identyfikacji dwóch użytkowników lub ze zdefiniowaną zwłoką czasową,
• sterowanie systemem sygnalizacji włamania i napadu,
• sygnalizację wejścia pod przymusem,
• terminal RCP (tj. rejestracji czasu pracy).

Podobnie definiowane są pozostałe parametry pracy przejścia, takie jak czas zwolnienia rygla, dopuszczalny czas otwarcia drzwi, strefa czasowa, kalendarz świąt i dni wolnych od pracy, itd. Konfiguracja przejścia może więc być każdorazowo w prosty sposób dostosowana do indywidualnych potrzeb instalacji i preferencji użytkownika.

W systemie kontroli dostępu zbudowanym w oparciu o kontrolery KP-2BS każdy użytkownik może być identyfikowany na podstawie indywidualnego kodu PIN o długości do 8 cyfr, numeru karty (lub cechy biometrycznej) albo też tych dwóch identyfikatorów jednocześnie. Typowo w swej pamięci kontroler KP-2BS przechowuje lokalną bazę danych aktywnych kart i kodów PIN użytkowników wraz z odpowiadającymi im uprawnieniami. Baza ta jest na bieżąco uaktualniana przez serwer systemu ULISSES/PALLADION i służy zarówno do przyspieszenia reakcji systemu na zbliżenie karty czy też wprowadzenie kodu PIN użytkownika, jak również zabezpiecza poprawne działanie systemu w wypadku awarii jednostki centralnej lub przerwy na łączach. W takim przypadku decyzje o zwolnieniu rygla podejmowane są w oparciu o ostatnią kopię bazy danych. Standardowo obejmuje ona 4096 użytkowników.

Lokalna baza danych może również zostać załadowana z zewnętrznego komputera, bez podłączania kontrolera KP-2BS do systemów ULISSES/PALLADION. Przejście pracuje wtedy w trybie autonomicznym.

Instalacja, konfiguracja oraz zarządzanie kontrolerami KP-2BS pracującymi w trybie autonomicznym są wspomagane przez program serwisowy KPView. Umożliwia on konfigurację przejścia (dostępne typy to: przejście jednostronne, przejście dwustronne, przejście typu śluza, przejście specjalne z koincydencją, przejście z funkcją rejestracji czasu pracy), testowanie parametrów łącza RS485, odczyt aktualnych stanów wejść i wyjść kontrolera, programowanie bazy danych użytkowników, definiowanie stref czasowych, a także odczyt historii zdarzeń.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Sieciowy koncentrator systemów bezpieczeństwa typ IPS

Koncentratory IPS działają w ramach Centralnego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem PALLADION (CSZB), jako urządzenia peryferyjne, instalowane w obiektach. Koncentratory współpracują z serwerami PALLADION z wykorzystaniem sieci LAN/WAN. Zastosowanie dwóch niezależnych kanałów komunikacji (łącza kablowe i GPRS/radio) oraz stosowanie szyfrowania danych, umożliwia zbudowanie niezawodnego i bezpiecznego system zarządzania bezpieczeństwem obiektów rozproszonych na obszarze kraju lub o zasięgu globalnym.

Rozwiązanie to pozwala na zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla bardzo wrażliwych informacji przesyłanych w ramach systemu CSZB, nawet jeśli system zarządzania bezpieczeństwem wykorzystuje istniejące bezpieczne sieci przesyłu informacji wewnątrz instytucji czy korporacji. Koncentratory IPS mogą być także stosowane, jako elementy służące do budowy wysokiej klasy lokalnych systemów bezpieczeństwa dużych kompleksów przemysłowych, militarnych i lotnisk. Koncentratory współpracują wówczas ze Zintegrowanym Systemem Bezpieczeństwa ULISSES.

Koncentrator IPS standardowo jest wyposażony w port komunikacyjny Ethernet i przemysłowy modem GPRS służące do komunikacji z systemem nadzoru. Do integracji lokalnych systemów bezpieczeństwa dostępne są: 24 uniwersalne wejścia dwustanowe, 2 wejścia analogowe i 3 porty komunikacji szeregowej RS232C. Porty te można konfigurować w zależności od rodzaju przyłączanych systemów: central alarmowych SSWiN, kontrolerów Systemów Kontroli Dostępu, itp. Podstawowe wyposażenie koncentratora IPS obejmuje także 8 przekaźników dowolnie konfigurowalnych z poziomu systemu nadzoru. Dodatkowym wyposażeniem koncentratora IPS jest moduł 13-liniowej centrali alarmowej IPS_CA. Koncentrator jest przystosowany do procedur centralnego zarządzania kluczami szyfrowania przez system PALLADION/ULISSES.

Standardowo koncentrator współpracuje w pełnym zakresie funkcji z centralami alarmowymi rodziny SATEL Integra i Galaxy. Pełni również rolę koncentratora dla grupy kontrolerów KP-2BS Systemu Kontroli Dostępu. Po uzupełnieniu koncentratora o moduł portów szeregowych IPS_RS, koncentrator może dodatkowo monitorować centralę systemu sygnalizacji pożaru z wykorzystaniem protokołu Telsap 2000 lub PMC 4000.

Zmiana konfiguracji koncentratora IPS może być dokonana lokalnie, za pomocą programu narzędziowego IPSView, lub też zdalnie z poziomu aplikacji systemu CSZB. Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem do koncentratora IPS jest realizowane na czterech poziomach:
• szyfrowanie danych wymienianych z serwerem systemu, 
• kontrola adresu IP nadawcy (nie dotyczy programu serwisowego),
• kontrola numeru systemowego koncentratora IPS (nie dotyczy programu serwisowego),
• 8 znakowe hasło dostępu.

Wszystkie dane przekazywane między koncentratorem IPS a serwerem są szyfrowane według algorytmu DES. W wykonaniu specjalnym koncentratora dane są szyfrowane algorytmem AES o długości klucza szyfrującego równej 128 bitów. Koncentrator jest wyposażony w zegar czasu rzeczywistego RTC z podtrzymaniem bateryjnym. Synchronizację czasu pomiędzy serwerem systemu, a każdym z dołączonych koncentratorów IPS zapewnia serwer.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Generatory Gaszącego Aerozolu FIRE ACTION to stałe lub przenośne (opcja) urządzenia gaśnicze pozwalające na gaszenie pożarów klasy ABCEF w pomieszczeniach zamkniętych. Generatory FIRE ACTION, jako jedyne tego typu urządzenia produkowane w Polsce charakteryzują się szybką i prostą instalacją, która nie wymaga konieczności przebudowy pomieszczeń (klapy dekompresyjne), a także stosowania rozbudowanych instalacji.

Generatory FIRE ACTION są nowoczesnym rozwiązaniem przeciwpożarowym stosowanym coraz częściej jako alternatywa dla instalacji tryskaczowych, urządzeń gaśniczych na CO2, pianowych, proszkowych i gazowych. Generatory znajdują zastosowanie w takich obiektach jak: przedsiębiorstwa przemysłowe, energetyka, magazyny, centrale telefoniczne, archiwa, szyby kablowe, stacje transformatorowe, garaże, kotłownie, serwerownie oraz wiele innych.

Aerozol gaszący - wytwarzany jest w urządzeniach zwanych generatorami gaszącego aerozolu poprzez spalanie specjalnego brykietu AOS (ciało stałe) – jest to mieszanina gazów i cząstek stałych (0,3µm÷2µm) zdolna do utrzymywania się w przestrzeni pomieszczenia przez dłuższy czas.

Skuteczność - aerozol jest skuteczny przy gaszeniu pożarów grupy B, C, E i F. W przypadku pożarów grupy A aerozol przerywa proces spalania płomieniowego przy osiągnięciu stężenia gaszącego, tłumi pożar i obniża temperaturę w pomieszczeniu. W przypadku pożarów materiałów ciał stałych (grupa A) pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli, po zmniejszeniu się stężenia aerozolu w pomieszczeniu (np. skutkiem przewietrzenia pomieszczenia) wymagane jest profesjonalne dogaszenie żarzących się materiałów. Pierwszą osobą wchodzącą do pomieszczeń gdzie zakończył się proces gaszenia pożaru powinna być osoba specjalnie przeszkolona w zakresie ochrony pożarowej lub strażak.

Główne zalety aerozolowych generatorów FIRE ACTION to:
• długi okres gwarancji,
• szybki i prosty montaż i niskie koszty eksploatacji,
• zgodność z systemami sygnalizacji pożarów i sterowania gaszeniem,
• brak konieczności stosowania instalacji rurowych, zbiorników wodnych ani ciśnieniowych, wydzielania dodatkowych pomieszczeń, klap dekompresyjnych, etc.,
• nie powodują zniszczeń w gaszonych obiektach i są łatwo usuwalne z wszelkich powierzchni.

Gaszenie pożaru aerozolem polega na wypełnieniu nim pomieszczenia przy odpowiednim stężeniu, w wyniku którego następuje przerwanie łańcucha reakcji spalania (inhibicji rodników spalania), czyli związaniu niestabilnych molekuł płomienia przez aktywne cząsteczki substancji (metali alkalicznych) wchodzących w skład aerozolu.

Toksyczność i wpływ na środowisko - aerozol nie jest toksyczny dla człowieka (atest Państwowego Zakładu Higieny) i powoduje jedynie podrażnienie błon śluzowych. Efekt ten można znakomicie zmniejszyć lub całkowicie wyeliminować poprzez zastosowanie masek przeciwpyłowych albo tamponów z tkaniny lub gazy. W efekcie zadziałania w pomieszczeniu pozostaje łatwo usuwalny, higroskopijny pył, natomiast obudowa generatora pozostaje pusta i powinna zostać ze złomowana jako nie zawierająca żadnych szkodliwych substancji. Chronione pomieszczenia i ich wyposażenie, w wyniku pracy generatorów FIRE ACTION, narażone są w zasadzie jedynie na zapylenie osiadającymi cząstkami aerozolu. Osiadające na powierzchniach poziomych cząstki aerozolu skutecznie usuwa się poprzez odkurzanie, przecieranie, zmywanie wodą lub wodą z niewielkim dodatkiem detergentów.

Instalacja i sposoby uruchomienia generatorów

Producent dostarcza generatory łącznie z wyposażeniem demontażu naściennego lub podsufitowego oraz z wyzwalaczem pirotechnicznym inicjowanym elektrycznie.

Generatory FIRE ACTION są uruchamiane poprzez wyzwalacze pirotechniczne: z inicjacją elektryczną impulsem prądowym o wartości 0,3 A - 0,5A w ciągu 0,5 sekundy lub termiczną. Wyzwalacze elektryczne przeznaczone są do sterowania za pośrednictwem specjalistycznych urządzeń wyzwalających sterowanych przez systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru. Grupy generatorów mogą być wyzwalane jednocześnie przez urządzenia sterujące gaszeniem, np. przy użyciu modułów uruchamiania sekwencyjnego typu MZGA. W dużych pomieszczeniach wszystkie zainstalowane generatory FIRE ACTION powinny zostać uruchomione prawie jednocześnie, aby zapewnić uzyskanie stężenia gaśniczego aerozolu w pomieszczeniu w możliwie najkrótszym czasie. Raz zainicjowana praca generatora FIRE ACTION nie może zostać wstrzymana i przebiega do końca.

Przenośne systemy gaszenia i systemy ochrony doraźnej – generatory można użytkować również w systemach przenośnych lub do tworzenia doraźnej (czasowej) ochrony pożarowej. W tym celu należy stosować specjalne podstawki, a uruchomienie może odbywać się przy pomocy indywidualnego wyzwalacza pirotechnicznego z inicjacją termiczną lub przy zastosowaniu specjalnych urządzeń umożliwiających inicjację zadziałania pojedynczych generatorów lub ich grup.

Do każdego generatora FIRE ACTION producent standardowo dostarcza wyzwalacz elektryczny – urządzenie pirotechniczne sterowane prądowym impulsem elektrycznym, o prądzie zadziałania w zakresie od 0,3A – 0,5A i czasie trwania nie mniejszym niż 0,5s służące do zainicjowania procesu wytwarzania aerozolu.

W komplecie producent, oprócz generatora i zapłonnika, dostarcza klientowi uchwyt służący do mocowania generatora do elementów konstrukcyjnych pomieszczenia, składający się ze stelaża i dwóch stosowanych alternatywnie uchwytów, osłonę zapłonnika, wyzwalacz oraz komplet śrub i wkrętów.
Photo
Photo
FIRE ACTION
2 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Zintegrowany system bezpieczeństwa obiektu - ULISSES służy do kompleksowego zarządzania i monitorowania pracy całej infrastruktury technicznej systemów bezpieczeństwa i automatyki, działających w ramach jednego budynku lub zwartego kompleksu budynków. System zapewnia pełną integrację urządzeń poszczególnych podsystemów takich jak system sygnalizacji włamania, system kontroli dostępu, system sygnalizacji pożaru, itd., łącząc te systemy w jedną logiczną całość. Dla wszystkich elementów system zapewnia jednolitą wizualizację i przechowywanie powiązanych informacji o zdarzeniach, a także realizuje zarządzanie tymi systemami.

Głównym zadaniem systemu Ulisses jest efektywne wsparcie działania personelu służb ochrony lub administracji obiektu poprzez stworzenie kompletnego obrazu sytuacji wspieranego przez kontekstową prezentację dyspozycji w ramach przyjętych planów ochrony i procedur postępowania.

Rozwój systemu Ulisses jest wykonywany na podstawie analizy praktycznych potrzeb klientów, takich jak banki, duże obiekty przemysłowe, wojskowe, handlowe oraz przedsiębiorstwa i urzędy administracji publicznej. W obiektach tego typu powinien być realizowany ciągły nadzór ich stanu bezpieczeństwa, co wymaga utrzymywania pełnej sprawności systemów zabezpieczeń wraz z nieprzerwanym monitorowaniem ciągłości ich pracy. Producent systemu ULISSES zapewnia ciągłe wsparcie zarówno w zakresie nadzoru serwisowego, jak też jego naturalnego rozwoju związanego z pojawianiem się nowych produktów i technologii zabezpieczeń.

Przykładowe zastosowanie
• ochrona kompleksów przemysłowych i wojskowych,
• ochrona dużych obiektów użyteczności publicznej, centrów obliczeniowych, centrów handlowych, obiektów bankowych,
• ochrona innych obiektów o wysokich wymaganiach bezpieczeństwa tj. przedsiębiorstwa wodociągowe, zakłady energetyczne, zakłady chemiczne, fabryki itp.

Podstawowe zadania
• Integrowanie systemów ochrony budynku w celu ujednoliconej prezentacji napływających sygnałów i stanów obiektu
• Wsparcie procesów podejmowania decyzji, koordynacji działań i monitorowania sytuacji poprzez szybkie udostępnienie kompleksowego obrazu sytuacji
• Zwiększenie bezpieczeństwa i funkcjonalności obiektu poprzez dostarczenie interakcji między integrowanymi systemami
• Zapewnienie pełnego nadzoru nad systemami budynku z czytelnym interfejsem graficznym i funkcjami sterowania urządzeniami
• Wydzielenie funkcjonalnych stanowisk administracyjnych
• Dostarczenie ujednoliconych narządzi administrowania i sterowania systemami budynku
• Automatyczne tworzenie dokumentacji zdarzenia oraz jego raportowanie i analiza w oparciu o dane zgromadzone w systemie

Cechy systemu
• Wysoka niezawodność zapewniana przez redundancję podstawowych elementów systemu: serwerów baz danych, serwerów aplikacyjnych oraz innych elementów infrastruktury
• Szerokie możliwości rozbudowy : dołączanie nowych typów urządzeń, integracji z istniejącymi urządzeniami i systemami zainstalowanymi na obiekcie, nowe funkcjonalności zgodnie z wymaganiami użytkownika.

Integrowane systemy bezpieczeństwa i automatyki budynku
• System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)
• System kontroli dostępu (SKD)
• System transportu (windy)
• System telewizji dozorowej (CCTV)
• System sygnalizacji pożarowej (SSP)
• System wentylacji i klimatyzacji
• System oświetlenia
• Inne systemy automatyki budynku

Współpraca z innymi systemami
• Systemy ERP – SAP R/3 (zaawansowane zarządzanie zasobami)
• Systemy RCP (rozliczanie czasu pracy)
• Systemy kadrowo - płacowe
• Inne

Moduły zdalnego dostępu
• Serwis sms
• Serwis www
• Serwis e-mail
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded