Profile cover photo
Profile photo
Strojnícka fakulta TUKE
20 followers
20 followers
About
Posts

Post has attachment
Rozvrh hodín pre prvý ročník zimného semestra 2017/18
Add a comment...

Post has attachment
Photo
Add a comment...

Post has attachment

Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, zverejňuje zámer priameho odpredaja svojho majetku a vyhlasuje výzvu na podanie cenovej ponuky.

Predmet predaja
Názov: Univerzálny hrotový sústruh, rok výroby: 1955
Inventárne číslo: 28000155
Obstarávacia cena: 661,26 €
Zostatková cena: 0 €

Stručný opis aktuálneho technického stavu: Zariadenie je s ohľadom na rok výroby v značne opotrebovanom stave. Na zariadení chýbajú niektoré diely takže je nefunkčné.

Minimálna predajná cena: 66,13 €

Lehota na podanie cenovej ponuky: 2 týždne od zverejnenia výzvy na stránke www.sjf.tuke.sk
Spôsob doručovania ponúk - ponuku zaslať na adresu:Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta – Dekanát, Letná 9/B, 042 00 Košice
s označením obálky: „Cenová ponuka – neotvárať“

Termín vyhodnotenia ponúk a oznámenia výsledkov: do 10 dní od uzavretia
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Photo
Add a comment...

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Akreditačná komisia SR schválila študijný program Riadenie a ekonomika podniku v 2.stupni vysokoškolského štúdia v rámci odboru Priemyselné inžinierstvo.

Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach preto plánuje prijať nových študentov na tento študijný program už v akademickom roku 2017/2018.
Add a comment...

Slávnostné odovzdávanie diplomov absolventom bakalárskeho štúdia na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach sa uskutoční zajtra 23. júna 2017 (piatok) o 10.00h v Aule Maxima TUKE.
Prosíme absolventov bakalárskeho štúdia, aby dňa 23.júna 2017 prišli do Auly Maxima najneskôr 30 minút pred začiatkom podujatia, t.j. o 9.30h.
Absolventi zároveň svojim podpisom potvrdia prevzatie diplomu v knihe absolventov, odovzdajú potvrdené tlačivo o vrátení kníh a učebných pomôcok a prevezmú si výkaz o štúdiu.
Slávnostného ceremoniálu sa môžu zúčastniť aj príbuzní absolventov v neobmedzenom počte.
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded