Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12/1/2017
Φωτογραφία της Πίστης Καγγελίδου   Μετά
από επικοινωνία με τους 16 Διευθυντές Εκπαίδευσης των 7 νομών της
Κεντρικής Μακεδονίας και τις αποφάσεις των δημάρχων, ενημερώνουμε ότι,
όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην
Κεντρική...
Shared publicly