Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ.Π.Ε.Θ. Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριών H Γενική Γραμματέας Έρευνας και
Τεχνολογίας καλεί τους ενδιαφερόμενους μεταδιδακτορικούς ερευνητές να
υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξη...
Shared publicly