Shared publicly  - 
 
[วิธีแก้ไข] เปิดเกมเค้าเตอร์แล้วเด้งไปเข้าเซิฟเวอร์ใครไม่รู้ตลอดเวลา !!
บทความนี้คือวิธีแก้เมื่อคุณเปิดเกม counter strike แล้ว มันเด้งไปเข้าเซิฟเวอร์ของใครไม่รู้ตลอดเวลา ทั้ง ๆ ที่จะเล่นเซิฟอื่น หรือ เล่น ออฟไลน์กับบอท ก็ทำไมได้ !!! ปัญหานี้เกิดจากคนเปิดเซิฟเวอร์เกรียน ๆ แอบส่งไฟล์คำสั่งให้เราเข้าแต่เซิฟมันรัว ๆ นั่นเอง วิธีแก้...
Translate
1
Add a comment...