چهاردهم اردیبهشت، روز جهانی آزادی مطبوعات است. سازمان گزارشگران بدون مرز، به بهانه این روز در بیانیه‌ای، بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را در زمره کشورهای دشمن آزادی اطلاع‌رسانی قرار داد. طبق این بیانیه ایران «بزرگترین» زندان روزنامه نگاران در خاورمیانه است. رضا جمالی در گزارشی به بررسی این موضوع پرداخته است.
Shared publiclyView activity