Profile

Cover photo
Prateeptham IslamicSchool
Worked at มูลนิธิประทีปธรรมเพื่อการศึกษา
Attends โรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ
Lives in แหลมสัก อ่าวลึก กระบี่
48 followers|78,680 views
AboutPostsPhotosYouTube

Stream

People
Work
Occupation
โรงเรียนเอกชนการกุศลสอนอิสลามศึกษาควบคู่สามัญ
Employment
  • มูลนิธิประทีปธรรมเพื่อการศึกษา
    งานการศึกษา
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Currently
แหลมสัก อ่าวลึก กระบี่
Previously
แหลมสัก อ่าวลึก กระบี่
Contact Information
Home
Phone
075685050
Email
Address
11/1 หมู่ 3 ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
Work
Address
11/1 หมู่ 3 ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
Story
Tagline
โรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ เป็นโรงเรียนเอกชนการกุศลสอนศาสนาอิสลามควบคู่สามัญ โดยมูลนิธิประทีปธรรมเพื่อการศึกษา
Introduction
เริ่มต้นจากโต๊ะครู ฮัจยี อับดุลมาลิก เริงสมุทร์ ได้เปิดปอเนาะเพื่อบ่มเพาะความรู้ศาสนาอิสลามและการดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของอิสลาม มาเป็นเวลากว่า 30 ปี ลูกศิษย์ลุูกหาในแถบอันดามัน ตั้งแต่ระนองจนถึงกระบี่กว่าพันคน จัดการเรียนการสอนศาสนาโดยยึดแนวทางชาฟีอีย์แก่ศิษย์ ผ่านกีตาบมลายูและอาหรับสำคัญหลายเล่ม

สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความรับผิดชอบต่อการสอนศาสนาเพียงลำพัง ทำให้ปอเนาะจึงต้องปิดตัวลงกว่าสิบปี แต่ยังคงการจัดการเรียนการสอนของศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามประจำมัสยิด และการสอนกีตาบแก่ผู้สนใจโดยไม่เรียกร้องสิ่งใดจากศิษย์ และได้สร้างกิจกรรมเพื่อรักษาคุณค่าด้านจริยธรรมเอาไว้ให้เป็นมรดกแก่เยาวชน เช่นการจัดค่ายอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน เป็นประจำติดต่อกันจนปัจจุบัน เป็นปีที่ 10

ในการประชุมคณะศิษย์เก่า ชาวบ้าน และลูกหลาน เมื่อปี 2551 ที่ประชุมได้มีมติให้ ทำโรงเรียนที่สอนแบบบูรณาการ เพื่อให้เยาวชนเหล่านั้นเติบโตเป็น หมอที่มีอุดมการณ์อิสลาม ทนายความที่ทำประโยชน์แก่ประชาชนเพื่ออัลลอฮ ผู้นำทางการเมืองที่มีอุดมการณ์อิสลามและทำเพื่อประชาชน

โดยเชื่อมั่นว่าเป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้แก่ชุมชนมุสลิมแก่ชุมชน

โต๊ะครู ฮัจยี อับดุลมาลิก ได้กล่าวไว้ในที่ประชุมใหญ่ของศิษย์เก่าและชาวบ้านว่า "โรงเรียนแห่งนี้เป็นของทุกๆคน ขอให้ทุกคนมาช่วยกันดูแล และรักษา โรงเรียนแห่งนี้เป็นของสาธารณะที่มีมูลนิธิประทีปธรรมเพื่อการศึกษาเป็นคนดูแลให้ โดยตั้งใจอุทิศเพื่อเป็นสาธารณกุศล"
Education
  • โรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ
    School of Activist, present
Basic Information
Gender
Male
Looking for
Networking
Birthday
May 15
Relationship
In a civil union
Other names
معهد مصباح الدين