Profile cover photo
Profile photo
Plaid Cymru - The Party of Wales
Gweithio dros Gymru - Working for Wales
Gweithio dros Gymru - Working for Wales
About
Plaid Cymru - The Party of Wales's posts

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Plaid Cymru Leader Leanne Wood has called on Welsh political leaders to show unity in the wake of the recent terrorist atrocities by ISIS in Paris, Beirut and Baghdad. She said that we must not allow the terrorists to divide us because that's exactly what they want.

She said that Welsh Muslims are a part of society and the vast majority reject violence and are as appalled as anyone by the recent terrorist attacks.

Ms Wood also called on the Welsh Government to do all it can to make sure that Muslims living in Wales are made to feel safe and welcome and protected from any backlash the far right may be intent on provoking.

Post has attachment
Mae Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi galw ar arweinwyr gwleidyddol Cymru i sefyll yn unedig yn sgil yr erchyllterau terfysgol a wnaethpwyd gan ISIS ym Mharis, Beirut a Baghdad. Dywedodd bod rhaid i ni beidio â gadael iddyn nhw ein gwahanu gan mai dyna'n union mae'r terfysgwyr ei eisiau.

Dywedodd fod Mwslemiaid Cymreig yn rhan o’n cymdeithas a bod y mwyafrif llethol yn gwrthod trais ac wedi eu harswydo gymaint â neb gan yr ymosodiadau terfysgol diweddar.

Fe wnaeth Ms Wood hefyd alw ar Lywodraeth Cymru i wneud popeth o fewn eu gallu i wneud yn siŵr bod Mwslemiaid yng Nghymru yn teimlo’n ddiogel a chroesawgar ac wedi eu hamddiffyn yn erbyn unrhyw adwaith yr hoffai’r dde eithafol ei achosi.

Post has attachment
Plaid Cymru yn ymateb i ymosodiadau Paris

Mae Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi gyrru ei chydymdeimlad i’r rheiny gafodd eu heffeithio gan ymosodiadau neithiwr ym Mharis, gan alw am lonyddwch yn y ddinas ac ar draws y byd yn wyneb digwyddiadau trasig ac ofnadwy.

Dywedodd ei fod yn amser i ddangos undod ac y dylai cymunedau ledled y byd sefyll yn unedig er mwyn trechu’r rheiny sydd eisiau achosi ofn a therfysg.

Dywedodd Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood:

“Mae hwn yn ddigwyddiad trasig ac ofnadwy sydd wedi ei wneud er mwyn achosi ofn a therfysg i boblogaeth Ffrainc.

“Yn sgil yr ymosodiadau hyn ar bobl ym Mharis, rydym yn sefyll yn unedig gyda’r holl bobl yn y cymunedau sydd wedi cael eu heffeithio gan y gweithredoedd treisgar hyn.”
Photo

Post has attachment
Plaid Cymru response to Paris attacks

 
Plaid Cymru leader Leanne Wood has sent condolences to those affected by last night’s horrific violent attacks in Paris, and called for calm in the city and across the world in the face of tragic and dreadful events.

She said that it was a time for solidarity and that communities across the world should stand united to defeat those who wish to incite fear and terror.

Plaid Cymru leader Leanne Wood said:

“This is a tragic and dreadful event clearly designed to incite fear and terror into the French population. 

“In the light of these attacks on people in Paris, we stand united with all those people in the communities that have been affected by these horrific acts of violence."
Photo
Wait while more posts are being loaded