Profile cover photo
Profile photo
Plaid Cymru - The Party of Wales
Gweithio dros Gymru - Working for Wales
Gweithio dros Gymru - Working for Wales
About
Posts

Post has attachment
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Mae eich ASau Plaid Cymru wedi ysgrifennu at Ken Skates gan erfyn arno i dynnu’r plwg ar y fodrwy haearn hurt: http://www2.plaid.cymru/noironring

Your Plaid Cymru MPs have written to Ken Skates urging him to scrap "ill-judged, ignorant and insensitive" iron ring: http://www2.partyof.wales/noironring
Photo
Photo
26/07/2017
2 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Plaid Cymru Leader Leanne Wood has called on Welsh political leaders to show unity in the wake of the recent terrorist atrocities by ISIS in Paris, Beirut and Baghdad. She said that we must not allow the terrorists to divide us because that's exactly what they want.

She said that Welsh Muslims are a part of society and the vast majority reject violence and are as appalled as anyone by the recent terrorist attacks.

Ms Wood also called on the Welsh Government to do all it can to make sure that Muslims living in Wales are made to feel safe and welcome and protected from any backlash the far right may be intent on provoking.
Add a comment...

Post has attachment
Mae Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi galw ar arweinwyr gwleidyddol Cymru i sefyll yn unedig yn sgil yr erchyllterau terfysgol a wnaethpwyd gan ISIS ym Mharis, Beirut a Baghdad. Dywedodd bod rhaid i ni beidio â gadael iddyn nhw ein gwahanu gan mai dyna'n union mae'r terfysgwyr ei eisiau.

Dywedodd fod Mwslemiaid Cymreig yn rhan o’n cymdeithas a bod y mwyafrif llethol yn gwrthod trais ac wedi eu harswydo gymaint â neb gan yr ymosodiadau terfysgol diweddar.

Fe wnaeth Ms Wood hefyd alw ar Lywodraeth Cymru i wneud popeth o fewn eu gallu i wneud yn siŵr bod Mwslemiaid yng Nghymru yn teimlo’n ddiogel a chroesawgar ac wedi eu hamddiffyn yn erbyn unrhyw adwaith yr hoffai’r dde eithafol ei achosi.
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded