Profile cover photo
Profile photo
Phương Phạm Văn
Liên kết
Liên kết
About
Posts

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
iSpring-VN - Phần mềm Việt hóa iSpring Suite 9.0 (100%)(Hỗ trợ soạn bài giảng điện tử E_Learning)
Add a comment...

Post has attachment
iSpring-VN - Phần mềm Việt hóa iSpring Suite 9.0 (100%)(Hỗ trợ soạn bài giảng điện tử E_Learning)
1) Lợi ích của việc sử dung phần mềm Việt hóa  iSpring -VN - Được admin hỗ trợ về kỹ thuật khi thầy, cô làm bài giảng bị lỗi hoặc có ý tưởng mới - Những bản thông báo lỗi hoặc những cửa sổ khác trong phần mềm đều là Việt hóa. Nhằm cho thầy/cô khai thác tối ...
Add a comment...

Post has attachment
Phần mềm Việt hóa iSpring Suite 8.7.0 Build 21274 (100%)(Hỗ trợ soạn bài giảng điện tử E_Learning)
Add a comment...

Post has attachment
Phần mềm Việt hóa iSpring suite 8.1 (100%)(Hỗ trợ soạn bài giảng điện tử E_Learning)
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment

Wait while more posts are being loaded