Shared publicly  - 
 
Hình thức thì khỏi chê, tính năng cũng OK :)) Mình nghĩ với những sinh viên hay người có thu nhập thấp thì đây hoàn toàn là 1 sự lựa chọn hoàn hảo!

Con này nghe bảo có màn hình còn nét hơn iPhone 5 @@
Translate
4
Add a comment...