Shared publicly  - 
12
3
Trung Nguyễn's profile photoCARLO BEN's profile photoQuang Lê Bá Minh's profile photoTrang Trang's profile photo
7 comments
 
Nhìn ảo quá.!như đường nhựa trên cáng đồng xanh ý.!
Translate
Translate
 
con đg` tơ lụa
 
cái này phải gọi là người mở đường..........:)
Translate
Add a comment...