Shared publicly  - 
 
Chưa cần vào xem, chỉ cần thấy thớt của Kalloween là biết tác phẩm phải tầm cỡ rồi! Và đúng thật như vậy, vẽ rất chi là phê :))

+Việt Designer - Best way to learn Photoshop 
Translate
2
Add a comment...