Shared publicly  - 
 
Sao mình sợ mấy topic bắt đầu bằng 2 chữ "Lần đầu..." thế không biết 

Biết bao giờ mình mới "lần đầu" mà được như này :-< Cũng muốn được cầm máy ảnh chuyên nghiệp :v
Translate
2
Add a comment...