Profile cover photo
Profile photo
Oostende Voor Anker
113 followers -
Oostende Voor Anker // Ostende À l'Ancre // Ostend At Anchor
Oostende Voor Anker // Ostende À l'Ancre // Ostend At Anchor

113 followers
About
Communities and Collections
Posts

Post has attachment
First ship is in : the Earl of Pembroke will attend to Ostend at Anchor 2019 from 23 till 26 may...
PhotoPhotoPhotoPhoto
31/05/2018
4 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Donderdag 10 mei 2018 - Day 1
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
11/05/2018
89 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Geplande aankomsttijden van de A-vloot voor Oostende voor Anker
Shtandart : 7 mei 1600 uur
Zénobe Gramme : 8 mei 1500 uur
Belem : 8 mei 1600 uur
Hydrograaf : 9 mei 1500 uur
Atyla : 9 mei 1800 uur
Léopold I : 10 mei 0700 uur
Morgenster : 10 mei 1800 uur

Arrivée des grands navires durant Ostende à l’ancre
Shtandart : 7 mai 1600 hr
Zénobe Gramme : 8 mai 1500 hr
Belem : 8 mai 1600 hr
Hydrograaf : 9 mai 1500 hr
Léopold I : 10 mai 0700 hr
Atyla : 9 mai 1800 hr
Morgenster : 10 mai 1800 hr

Estimated arrival time of the A -fleet for Ostend at Anchor
Shtandart : 7 may 1600 hr
Zénobe Gramme : 8 may 1500 hr
Belem : 8 may 1600 hr
Hydrograaf : 9 may 1500 hr
Atyla : 9 may 1800 hr
Léopold I : 10 may 0700 hr
Morgenster : 10 may 1800 hr
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
04/05/2018
6 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Last minute deelname
De Bulgaarse Barkentine Royal Helena bevestigde last minute haar deelname aan Oostende voor Anker. Het zeilschip zal gemeerd liggen tegen de Franse driemaster Belem ter hoogte van de cruisekaai

Une participation de dernière instant
La barquentine bulgare Royal Helena sera présente à Ostende à l’Ancre et accostera contre le trois-mâts français Belem quai des croisières

A last minute participation
The Bulgarian barkentine Royal Helena confirmed her participation to the festival of the sea Ostend at Anchor. It will be moored near the French ship Belem at the cruise terminal !
PhotoPhotoPhoto
29/04/2018
3 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Trailer OVA 2018
Add a comment...

Post has attachment
Nog 30 dagen en ontdek het grootste maritiem festival van de Belgische Kust , Oostende voor Anker
Only 30 days to discover the biggest maritime festival of the Belgian coast, Ostend at Anchor
Dans 30 jours vous pourrez découvrir le plus grand festival maritime de la côte belge, Ostende à l’Ancre.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
09/04/2018
32 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Expo: WOI, de slag om de Noordzee
Winston Churchill zei ooit: “Het enige dat me beangstigde tijdens de oorlog was de U-bootdreiging”. Vier jaar lang huisvestten de bezette havens van Brugge, Oostende en Zeebrugge een indrukwekkende vloot Duitse duikboten. Deze onderzeeërs kelderden niet minder dan 2.554 geallieerde schepen en brachten Groot-Brittannië zo tot de hongersnood
en de rand van de overgave. Maar op 23 april 1918, Saint George’s Day, sloeg de Royal Navy terug en ondernam een grootse maritieme actie om ’s werelds zwaarst verdedigde duikboothavens uit te schakelen. Een vloot van 136 schepen viel tegelijk de havens van Zeebrugge en Oostende aan. Eén uur hevige gevechten leverde meer dapperheidsmedailles
op dan Groot-Brittannië ’s ganse militaire geschiedenis. De tentoonstelling 1914–’18, de slag om de Noordzee vindt plaats in het hol van de leeuw. Het was immers vanuit het Provinciaal Hof op de Brugse Markt dat de Duitse keizerlijke marine tijdens WOI de gevreesde duikbotenoorlog orkestreerde.

Je kunt er de benauwende sfeer opsnuiven van het leven in een U-boot, of de spanning tijdens de heldhaftige Britse nachtelijke raids op Zeebrugge en Oostende. Nooit eerder getoonde historische voorwerpen nemen je mee naar die donkere, maar ook hoopgevende periode. Na het zien van de expo worden de raids op onze kusthavens ook voor jou een begrip.

Praktische informatie
Periode: 21 april – 31 augustus 2018
Plaats: Provinciaal Hof, Markt 3, 8000 Brugge
Inkom: gratis

Met de medewerking van Oostende voor Anker

EXPO ‘1914-’18, La Bataille Pour La Mer du Nord’
Winston Churchill a dit un jour : « La seule chose qui m’ait véritablement inquiété pendant la guerre était le danger sous-marin ». Quatre années durant, les ports occupés de Bruges, d’Ostende et de Zeebruges ont abrité une flotte impressionnante de sous-marins allemands. Ces U-boots coulèrent pas moins de 2554 bateaux alliés, plongeant la Grande-Bretagne dans la famine et l’amenant au bord de la capitulation. Mais le 23 avril 1918, jour de la Saint George, la Royal Navy contre-attaqua par une opération maritime d’envergure, afin de détruire le port de sous-marins le plus lourdement défendu au monde. Une flotte de 136 navires attaqua simultanément les ports de Zeebruges et d’Ostende. Les violents combats ne durèrent qu’une heure, mais les médailles de la bravoure distribuées à cette occasion furent plus nombreuses que durant toute l’histoire militaire de la Grande-Bretagne.
L’exposition 1914–’18, la bataille pour la Mer du Nord est présentée dans le palais provincial, sur la Grand-Place de Bruges. C’est depuis cet endroit même que, durant la Grande Guerre, la marine impériale allemande orchestrait cette guerre sous-marine tant redoutée. Vous pouvez y humer l’atmosphère oppressante de la vie dans un U-boot, ou deviner la tension qui régnait lors des raids britanniques héroïques sur Zeebruges et Ostende. Des objets historiques jamais montrés auparavant vous transportent vers cette période sombre, mais aussi pleine d’espoir. Après avoir vu l’exposition, les raids sur nos ports maritimes n’auront plus de secret pour vous.

Informations pratiques :
Période : du 21 avril – 31 août 2018
Place : Palais Provincial, Grande place 3, 8000 Bruges
Entrée : gratuite

Avec la collaboration d'Ostende à l'ancre
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
28/03/2018
8 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Het is zover , de affiche in primeur met onze partners, waarvoor dank

L'affiche en primeur avec nos partenaires. Un grand merci a eux

The poster in prime time with our partners, thank you for helping us
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Oostende voor Anker 2018 is volzet ! Geniet en ontdek de 127 deelnemers op onze website http://www.oostendevooranker.be/nl/visit/schepen

Ostende à l’ancre 2018 est complet ! Découvrez les 127 participants sur notre site
http://www.oostendevooranker.be/nl/visit/schepen

Ostend à anchor 2018 is full up ! Enjoy and discover the 127 participants on our website
http://www.oostendevooranker.be/nl/visit/schepen
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
05/03/2018
20 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
129 jaar jong en aanwezig op Oostende voor Anker 2018

Gebouwd in 1889 naar een groter 17 ton smack van dezelfde naam die uit Maldon werd geregistreerd in 1871. Het was in 1898 dat Transcur eerst werd geregistreerd hoewel haar vroege geschiedenis nogal vaag is en de enige bekende feit is dat ze werkte van de te vervangen Crouch en eigendom was van de broeren Smith, bekende lokale oesters handelaren. In 1924 kwam ze uit de visserij en werd verkocht voor conversie naar een jacht. Luikhoofden en dakramen werden toegevoegd en in 1937 werd haar eerste motor gemonteerd. Ze passeerden in een aantal handen, met elke eigenaar die haar ongeveer vijf jaar hield. De meeste van deze tijd werd gezeild aan de oostkust. De huidige eigenaar kocht haar in Lymington, waar ze 19 jaar was geweest. Omdat ze niet in een goede genoeg conditie was om terug naar de oostkust te varen, kwam ze terug over land en de komende twee jaar bracht hij door aan haar het behoud. Haar originele vloeren werden behouden, maar de rest van de boot moest worden gereconstrueerd. Haar originele gaffeltuig werd ook vervangen en ze is vervolgens elk jaar gezeild naar Nederland voor een gezinsvakantie.

129 years young and present at Ostend at Anchor 2018

Built in 1889 to replace a larger 17 ton smack of the same name that was registered out of Maldon in 1871. It was in 1898 that Transcur was first registered although her early history is rather vague and the only known fact is that she worked from the River Crouch and was owned by the Smith Brothers, well-known local Oyster merchants. In 1924 she came out of the fishing and was sold for conversion to a yacht. Coamings and skylights were added and in 1937 her first engine was fitted. She passed through several hands, with each owner keeping her for approximately five years. Most of this time was spent on the East Coast. The current owner bought her from Lymington where she had been for 19 years. Since she was not in a sound enough condition to be sailed back to the East Coast, she came back over land and the next two years were spent conserving her.
Her original floors were retained, but the remainder of the boat had to be reconstructed. Her original gaff rig was also replaced and she has subsequently been sailed regularly to Holland each year for family holidays.

129 ans , cette grande dame sera présente au festival Ostende à l'Ancre 2018

Construit en 1889 pour remplacer un grande smack de 17 tonnes du même nom qui a été enregistré sur Maldon en 1871. C'est en 1898 que Transcur a été enregistré bien que son début d'histoire est plutôt vague et le seul fait connu est qu'il a travaillé à partir de la rivière Crouch et a été détenu par les frères Smith, les marchands d'huîtres locaux bien connus. En 1924, il est retiré de la pecherie et vendu pour le convertir en yacht. Des hublots ont été ajoutés et en 1937 il a été équipé de son premier moteur. Il est passé dans les mains de plusieurs propiétaires qui l'on gardé chacun environ 5 ans. La plupart de ce temps a été consacré à la navigation sur la côte Est. Le propriétaire actuel l'a acheté à Lymington où il avait été pendant 19 ans. Comme il n'était pas dans un état suffisamment solide pour être navigué vers la côte Est, il est revenu par la terre et les deux années suivantes ont été consacrées à sa restauration. Ses planchers d'origine ont été conservés, mais le reste du bateau a dû être reconstruit. Son gréement aurique d'origine a également été remplacé et il a par la suite navigué régulièrement aux Pays-Bas chaque année pour des vacances familiales.
PhotoPhotoPhoto
28/02/2018
3 Photos - View album
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded