Ragnhild Risholt Kleppe har gode tips til hvordan du kan bruke faget Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg1.
https://youtu.be/Ngzw6h0oVuo
Shared publicly