رفته بودم دزفول--- خیلی خیلی خوش گذشت...
این عکس هم از نخلستان کنار جاده در راه بازگشت به اهواز گرفتم.
Photo
Shared publiclyView activity