#من_بدون_چیز

اسب سواری یکی از بهترین و پر هیجان ترین ورزشای دنیاس، ولی اینکه یکی بخواد ژست بگیره که من اسب سوار می شم و خیلی با کلاسم حاکی از خلاء شخصیتیه!

@meyarnameh
Photo
Shared publiclyView activity