#ایده_های_مخاطبان

حکایت دنیا، حکایت سایه توست؛
اگر بایستی می ایستد و اگر دنبالش کنی دور می شود.

ایده: حمید نوروزی از کرج
@meyarnameh
Photo
Shared publiclyView activity