#ایده_های_مخاطبان

ز اسباب جهان حسرت به دنیادار می ماند
ز گل آخر به دست گلفروشان خار می ماند

ایده: حسین ساجدی از آمل
@meyarnameh
Photo
Shared publiclyView activity