Profile cover photo
Profile photo
m.b rostami
493 followers -
a programmer .
a programmer .

493 followers
About
m.b's posts

Post has attachment
Photo

+pikneek  صفحه پیک نیک رو فالو کنید

Post has attachment
کی بلده؟
Photo

Post has attachment
Zf2Plugin is a nice module for manage and create widgets and plugins for your projects.Easy to use and very flexible
See http://github.com/mbrostami/zf2Plugin

Post has attachment

به شنیدن عادت کن خواهی دید که از سخن ابلهان نیز سود خواهی یافت 

انسان كامیاب كسی نیست كه ثروت بی حساب به دست می آورد. بلكه فردی است كه به هر كاری دست بزند موفقیت آن را در آن پدیده می آورد. ثروت تنها یكی از دستاودهای انسان های موفق است.

انسان بزرگ با روی خوش رد می كند و انسان كوچك با روی ترش می پذیرد.

به گذشته خود هرگز نمی اندیشم مگر آنكه بخواهم از آن نتیجه ای بگیرم.

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded