มันทอด ikea แถมมา ไม่อร่อยเท่าไร และเค็ม 
Photo
Shared publiclyView activity