ขายของครับ เริ่มเหมือนตำราเรียนมากกว่าเนอะ
Shared publiclyView activity