Profile

Cover photo
mahdi kalhor
Worked at :))))
Attended Sharif univercity
Lived in Tehran, Iran
2,357 followers|1,771,043 views
AboutPostsPhotosYouTube+1'sReviews

Stream

mahdi kalhor

Shared publicly  - 
 
هر روز یک بازی بین من و دخترم پریسا بود به این شکل که میگفت: بابا بشین و او هم می آمد روی دوش من سوار میشد و به شکل خاص سواری می خورد.
چند روز بود که سخت در بستر بیماری افتاده بودم و او از این بازی محروم بود! یک روز که تلاش کرد تا برخیزم و چند قدم راه بروم تا مرا ایستاده دید گفت: بابا بشین .....

قطعه زیر را به  پدرانی تقدیم میکنم که عاشق بچه ها هستن...

سرا پا درد ، افتادم به بستر
تب تلخی به جانم آتش افروخت
دلم،در سینه ، طبل مرگ می کوفت
تنم ، از سوز تب ، چون کوره می سوخت
 
 ملال از چهره مهتاب می ریخت
شرنگ،از جام جان،لبریز میشد
به زیر بال شبکوران شبگرد
سکوت شب،خیال انگیز میشد
 
چو ره گم کرده ای در ظلمت شب
که زار و خسته وامانده ز رفتار
ز پا افتاده بودم،تشنه،بی حال
به چنگ این تب وحشی گرفتار
 
تبی ان گونه هستی سوز و جانکاه
که مغز استخوان را اب میکرد
صدای دختر نازک خیالم
دل تنگ مرا بی تاب میکرد:
 
 بابا لالا نکن فریاد میزد
نمیدانست بابا نیمه جان است
بهار کوچکم باور نمیکرد
که سرتا پای من اتشفشان است
 *
مرا میخواست تا او را،به بازی
چو شب های دگر،بر دوش گیرم
برایش قصه شیرین خوانم
به پیش چشم شهلایش بمیرم
 
بابا لالا نکن،میکرد زاری
به سختی بسترم را چنگ میزد
ز هر فریاد خود،صد تازیانه
به این بیمار جان اهنگ میزد
 
به اغوشم دوید از گریه بی تاب
تن گرمم شراری در تنش ریخت
دلش از رنج جانکاهم خبر یافت
لبش لرزید و حیران در من اویخت
 
مرا با دست های کوچک خویش
نوازش کرد و گریان عذرها گفت
به ارامی،چو شب از نیمه بگذشت
کنار بستر سوزان من خفت
 
 شبی بر من گذشت آن شب،که تا صبح
تن تبدار من،یک دم نیاسود
از ان با دخترم بازی نکردم
که مرگ سخت جان،همبازیم بود...
 ·  Translate
36
Hamid Reza Malmir's profile photoHamid Alian's profile photoFara Nak's profile photomahdi kalhor's profile photo
13 comments
 
سلام و درود بیکران بر همه عزیزان
شکر خدا که امروز از بستر بیماری بکل برخاستم و بلا دور شد با دعای دوستان
در این مدت واقعا حتی حس سرزدن به نت هم نداشتم و خدای نکرده دوستان خرده نگیرند که پاسخ ندادم
صمیمانه از همه تشکر دارم

تصویر هم رمه گوسفندان در ارتفاعات بالای 3000 متر سوادکوه و در نزدیکی روستای نجارکلا گرفته شده در اوایل تابستان 1394
 ·  Translate
Add a comment...

mahdi kalhor

Shared publicly  - 
 
ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﺗﺮﺳﻨﺎﮎ ﺍﺯ ﺗﻘﻠﺒﻬﺎﯼ ﺭﺍﯾﺞ ﺩﺭ ﺧﻮﺭﺍﮐﯿﻬﺎﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺍﯾﺮﺍﻥ :

:anger:ﻓﻠﻔﻞ ﺳﯿﺎﻩ :
ﺧﺎﮎ ﺍﺭﻩ ، ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮﺩﻭ ﯾﺎ ﻓﻨﺪﻕ ﻧﺮﻡ ﺷﺪﻩ ، ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ ، ﺁﺭﺩ ﻧﺨﻮﺩﭼﯽ ، ﺗﻔﺎﻟﻪ ﺯﯾﺘﻮﻥ - ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﻠﺒﯿﻦ ﺑﺎ ﺧﺮﺩﻝ ﺳﯿﺎﻩ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻓﻠﻔﻞ ﺳﯿﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ .

:anger:ﭼﺎﯼ :
ﺗﻔﺎﻟﻪ ﭼﺎﯼ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻗﻬﻮﻩ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﺸﮏ ﮐﺮﺩﻥ ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎﺕ ﺳﺪﯾﻢ ﻭ ﯾﺎ ﻣﺮﮐﻮﺭ ﮐﺮﻡ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﺯ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎﻗﻠﻪ ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻩ ﻫﻢ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .
ﺭﺏ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ :
ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﭘﻮﺩﺭ ﮐﺪﻭ ﻭ ﯾﺎ ﮐﺪﻭﯼ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﯾﺎ ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﯾﺎ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺭﻧﮓ ﻭ ﺍﺳﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺏ ﮔﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .

:anger:ﮐﺸﮏ :
ﺩﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﮐﺸﮑﻬﺎ ﻣﻘﺎﺩﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺁﺭﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺠﺎﯼ ﮐﺸﮏ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪ ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺁﺭﺩ ، ﺭﻭﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ ، ﻧﻤﮏ ﻭ ﮔﻞ ﺳﻔﯿﺪ ﺭﺍ ﻗﺎﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﺸﮏ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺸﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪ .

:anger:ﺷﯿﺮ :
ﻭﺍﯾﺘﮑﺲ ﻭ ﺭﻭﻏﻦ ﭘﺎﻟﻢ ﻭ . . . ﮐﻪ ﻣﺎﻝ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ ﻫﺴﺖ ﻭ ﻏﯿﺮ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺟﻮﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻣﯽ ﺁﯾﻨﺪ . ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﺏ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ، ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ، ﻣﺨﻠﻮﻁ ﮐﺮﺩﻥ ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ ، ﻭ ﺍﺧﯿﺮﺍ ﻫﻢ ﮐﻪ ﭘﺎﯼ ﺟﻮﺵ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

:anger:ﺁﺏ ﻟﯿﻤﻮ :
ﺁﺏ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﻩ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺁﺏ ﺯﺭﺩﺭﻧﮓ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺁﺏ ﺑﺎ ﺟﻮﻫﺮ ﻟﯿﻤﻮ ﻭ ﯾﺎ لیموی ﭼﺮﺥ ﮐﺮﺩﻩ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺎﯾﻌﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺁﺏ ﻟﯿﻤﻮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ .

:anger:ﻗﻬﻮﻩ :
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮔﺮﺩ ﻗﻬﻮﻩ ﺑﺎ ﺁﺭﺩ ﺳﺒﻮﺱ ، ﺑﺬﺭ ﺗﻤﺒﺮ ﻫﻨﺪﯼ ، ﺧﺮﻣﺎﯼ ﺳﺮﺥ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﮐﺎﺳﻨﯽ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﻗﻬﻮﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ .

:anger:ﭘﻮﺩﺭ ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ :
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﺎﮎ ﺭﺱ ، ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ، ﺍﮐﺴﯿﺪ ﻓﺮﻭ ﻭ ﺍﺳﺎﻧﺲ ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﭘﻮﺩﺭ ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ .

:anger:ﺳﻮﺳﯿﺲ ﻭ ﮐﺎﻟﺒﺎﺱ :
ﺩﺭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺳﯿﺲ ﻭ ﮐﺎﻟﺒﺎﺱ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻭ ﺍﻗﺴﺎﻡ ﺗﻘﻠﺒﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﺩ .
ﻧﯿﺘﺮﺍﺕ ﻭ ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ ﺳﺪﯾﻢ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻮﺍﺩﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﻠﺒﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ . ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻧﺎﻡ ﻧﺒﺮﯾﻢ ، ﭘﻮﺩﺭ ﺧﻮﻥ ، ﭘﻮﺩﺭ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ، ﭘﻮﺩﺭ ﻏﻀﺮﻭﻑ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﺎﻗﻼ ﻭ ﺧﻤﯿﺮ ﻣﺮﻍ ﻫﻢ ﺟﺬﺍﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺘﻘﻠﺒﯿﻦ ﺩﺍﺭﺩ .

ﻣﻨﺒﻊ : ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺒﺮ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9701
ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ
 ·  Translate
21
1
vin français's profile photomasoud bahri's profile photoleila kamjoo's profile photoFaride Banoo's profile photo
7 comments
 
چه خلاقیتی تو ترکیبا به کار رفته!
 ·  Translate
Add a comment...

mahdi kalhor

Shared publicly  - 
 
مورد نیاز شدید
یه همچین چیزی لازم دارم.
یه خونه چوبی سیار، سیار نباشه هم میشه براحتی درستش کرد
هر چیزی که میتونه کمک کنه مثل فروشگاه، سایت، آدرس، شماره تماس، آشنا یا هر چیزی که به این سمت منو هدایت کنه. 
خصوصا جایی که "طرز ساخت اینها با نقشه" را داشته باشه که عالیه.
 ·  Translate
24
Fatemeh Za's profile photomahdi kalhor's profile photo
24 comments
 
یعنی هیشکی اطلاعی نداره؟؟  :((
 ·  Translate
Add a comment...

mahdi kalhor

Shared publicly  - 
 
قالی کوه یا قالیه کوه  Ghali Kuh Mountain 

قالی کوه یا غالیه کوه رشته کوهی از کوه‌های زاگرس در مرکز بخش بشارت زلقی شهرستان الیگودرز است بلندترین قله این رشته کوه ۴۰۲۸ متر ارتفاع دارد در دل این رشته کوه غار باستانی و غار بزنوید از زیبایی تاریخی طبیعی برخوردارند ین کوه از شمال غربی به سراب کیگوران از شرق به روستای کیزاندره و از جنوب شرقی به آبشار آب سفید ختم می‌شود در شمال این رشته کوه دشت لاله‌های واژگون که بزرگترین دشت لاله واژگون جهان است قرار دارد. یکی اززیباترین دره های قالیکوه دره دام نام دارد وعلت نامگذاری این دره وجود مسیرها صعب العبوروحیوانات وحشی همانند خرس می باشد.درنهایت به آبشار آب سفید ختم میشود وبزرگترین یخچال قالیکوه درمسیر این دره قراردارد که طول آن چندی کیلومتر میباشد. ازدیگرزیباییهای این منطقه وجود درخت سروکوهی (به زبان محلی اوورس)میباشد که به صورت زیبایی درون سنگ وصخره رشد میکند وهنگامی که این درخت توسط صاعقه آتش میگیرد مردم محلی اعتقاد دارند که این درخت پیرشده است وخودسوزی میکندتا درختان جوان جایگزین آنها شوند. این منطقه به دلیل داشتن گونه‌های جانوری(مانند خرس و گراز و قوچ و میش کوهی و گرگ و انواع پرندگان شکار و ...) و گیاهی کم نظیر داری اهمیت است و به دلیل قله‌مرتفع یکی از مناسب‌ترین مکان‌های کوهنوردی در ایران است همچنین یکی از سرشاخه های اصلی رود دز از قالیکوه سرچشمه می گیرد.

 از نـــام های دیگری که به این قـــله اطــلاق می شود دال بازی و باد باد می باشد واز قلل محلی دیگر این رشته کوه می توان کزینستون ، هرا و لونه را نیز نام برد از نقاط قابل ذکر این کوه می توان به آبشار آب سفید ، دشت لاله های واژگون منطقه دالانی و غار بزنوید را ذکر کرد و آبشار آب سفید از جاذبه های بسیار دیدنی این کوه می باشد راههای مختلفی برای دسترسی به قله این کوه هست که یکی از گردنه گله وادوش در نقطه ای بنام پامزراع است که از لحاظ جاده ای در 65 کیلومتری شهرستان الیگودرز می باشد ودیگری از طرف آبشار آب سفید که در 73 کیلومتری الیگودرز می باشد البته از طرف آبشار آب سفید بدلیل شن اسکی بودن وطولانی بودن صعود تا حدودی غیر معمول است ولی از طرف گردنه گله وا دوش قله براحتی دست یافتنی است (منطقه پا مزراع بدلیل خاک خوب جهت زراعت و آب فراوان به این نام خوانده شده ودر حال حاضر مزرعه پرورش ماهی و زنبورداری هم در این محل ایجاد گردیده است و بهترین راه دسترسی به قله قالی کوه از این مکان می باشد(. راه فوق که تریکینگ گردیده است از طرف پا مزراع که در ارتفاع 2450 متر است شروع و با گذر از قله قالی کوه تا آبشار آب سفید (از دره دام) امتداد دارد برای رسیدن به پامزراع از طرف شهر الیگودرز باید وارد جاده فرعی شول آباد که در کیلومتر سه جاده الیگودرز به داران هست شد واز ابتدای این فرعی تا پامزراع با پشت سر گذاردن روستاهای جوشان ، ززم ، برم ، چشمه پر و خلیل آباد و طی 62 کیلومتر به این نقطه می رسید که از این 62 کیلومتر 21 کیلومتر آن خاکی می باشد البته منطقه پامزراع از طرف شهر خرم آباد هم با ورود به جاده سپید دشت – شول آباد – روستای کیگوران – پامزراع قابل دسترسی هست که مسافت این راه از خرم آباد تا پامزراع 145 کیلومتر است که 5 کیلومتر از راه جاده خاکی است از قله قالی کوه بسمت آبشار آب سفید دو راه و در حقیقت دو دره وجود دارد که دره سمت راستی با گرا 150 درجه به دره دیکه ودره سمت چپی با گرا 90 درجه بسمت شرق به دره دام مشهور می باشند وهر دو این دره ها پس از طی 10 کیلومتر بهم می پیوندند و نهایتا به آبشار آب سفید خواهند رسید وراه فوق از دره دام عبور میکند البته چنانچه قصد داشته باشید از دره دیکه بسمت آبشار آب سفید بروید برای داخل شدن به ابتدای دره دیکه باید مقداری از راه رااز قله برگردید و بعد وارد دره دیکه بشوید ودرانتهای دره دیکه هم بدلیل صعب العبور بودن باید دوباره وارد دره دام شد طول مسیر کوهپیمایی از پامزراع تا قله قالی کوه 11.5 کیلومتر و از قله تا آبشار آب سفید 15.5 کیلومتر بود و مجموع طول راه 27 کیلومتر می باشد که در 12.5 ساعت طی شد البته توصیه می شود که این مسیر در صورت تمایل ترجیحا دو روزه طی شود واز موارد قابل ذکر در مسیر حرکت می توان به چند نکته اشاره کرد در دره دام ، با تنگ شدن دره و شیبدار شدن مسیر حرکت چند صخره و پرتگاه هر کدام در حدود 5 متر بوجود آمده که جهت احتیاط بیشتر و برای عبور از آنها احتیاج به طناب و زدن کارگاه دارد بخصوص در فصولی که آب رودخانه در داخل دره جاری باشد چون تنها مکان عبور از کف دره می باشد مسیر لغزنده و عبور از آنها دشوار است ودر این شرایط بدلیل قطع شدن ویخزدن آب در اول صبح (چون منشا آب جاری درون دره حاصل ذوب شدن برف هاست) عبور از دره بهتر است در این زمان انجام بپذیرد و این نقطه در مسیر مارک شده است و در انتهای دره دام مسیر شدیدا ریزشی ، شن اسکی و همراه با شیب هایی خطرناک می باشد. عمده گیاه روئیده در قالی کوه خار بود که به مقدار بسیار زیاد در مسیر حرکت روئیده وبدلیل رویش گسترده این گیاه و کم تردد بودن بخصوص در دره دام بیشتر راههای مالرو از خار پر گردیده بود و برای راحتر گذشتن از مسیر همراه داشتن دستکش ، کفش و شلوار مناسب توصیه می شود واز فضولات و آثار به جا مانده حضور خرس در طول دره دام در بیشتر جاها کاملا احساس می شد که در این مورد هم احتیاط کافی را باید انجام داد و باتوجه به اینکه کوهپیمایی فوق در انتهای تابستان انجام گرفت چشمه های طول مسیر که در پامزراع - چال ریوا - چال خرسان و دره پل بودند همگی آب داشتند پس می توان آنها را بعنوان چشمه های دائمی قلمداد نمود این کوه فاقد پناهگاه می باشد و در صورتیکه قصد کوهپیمایی دو روزه از این مسیررا داشته باشید بهترین مکانها جهت کمپ و شب مانی یکی چال خرسان می باشد و دیگری مکان همواری در دره دام قبل از رسیدن به پرتگاههای دره می باشد و البته بعضی از جاهای این مکان توسط خار پوشیده شده که می توان با کندن خارها مکان مناسبی جهت شب مانی فراهم نمود وچون این مکان در کف دره قرار دارد ماندن در آنجا در شرایط خوب جوی توصیه می شود و هر دوی این مکانها در مسیر فوق مارک گردیده است و اما از زیبایهای مسیر می توان به چیدمان ، شیب و اشکال عجیب سنگها در دره دام و طرز قرار گیری فوق العاده زیبای درختان سرو کوهی (اورس) که بشکلی عجیب و باور نکردنی بروی سنگها رویش کرده بودند اشاره نمود بعد از اتمام دره دام و ورود به دره آبشار آب سفید و پر آب شدن رود بخاطر تداخل آب رود دره های دام و دیکه مسیر حرکت هر لحظه دیدنیتر می گردد و در مسیر رود مکان های بسیار بکر و زیبا بوجود آمده است ونقطه اوج این زیبایی آبشار آب سفید است که یکی از شاهکارهای خلقت خداوند در ایران زمین می باشد وجالب این است که منشا آبشار بخاطر ریزش آب رودخانه نمی باشد و آبشار با منشا و سرچشمه جداگانه از وسط یک صخره که در کنار رودخانه است از ارتفاع تقریبا 30 متری آب آن به رودخانه سرازیر می گردد برفراز قله قالی کوه کلیه قلل اشترانکوه ، زردکوه ، کینو ، تمندر ، کزینستون و... بخوبی نمایان می باشند.
 ·  Translate
97
danial Saken's profile photoCarmen T.'s profile photomahdi kalhor's profile photoVladimír Vocelka's profile photo
10 comments
 
Beautiful photo
Add a comment...

mahdi kalhor

Shared publicly  - 
 
روستای *دهنو الیگر*  در مسیر الیگودرز از سد خان آباد به سمت دریاچه گهر و  شول اباد بین روستای چشمه پرو آب باریک در غرب جاده  قرار گرفته است. 
این روستا در نزدیکی دشت لالونی معروف به جنگل لاله های واژگون است. 
 ·  Translate
48
Vladimír Vocelka's profile photomahdi kalhor's profile photoRobt. J. Moore II's profile photo
8 comments
 
Thank you!
Add a comment...

mahdi kalhor

Shared publicly  - 
 
دیدنی های مسیر کوهدشت-تنگ گاوشمار-نورآباد-نهاوند-ملایر
 ·  Translate
54
MMilad KDR's profile photoHamid Reza Malmir's profile photomahdi kalhor's profile photoVladimír Vocelka's profile photo
7 comments
 
Beautiful photo
Add a comment...

mahdi kalhor

Shared publicly  - 
 
مله خان، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان دلفان در استان لرستان ایران است. این روستا در دهستان میریگ جنوبی قرار دارد و دارای سابقه بیش از پنجاه ساله است. این روستا دارای ساختار پلکانی و جمعیتی بالغ بر 1200 نفر می باشد، در این روستا مناظر طبیعی شامل درخت های چنار با سابقه بیش از صد سال و همچنین تپه های باستانی و چشمه هایی است که در روزگاری نه چندان دور پر آب بودند و اینک یا خشکیده یا به ندرت دارای آبند. شغل مردمان این روستا کشاورزی و دامداری البته به سبک دوران اول زمین شناسی و فقط برای بقاء است.
این روستا دارای بافت سنتی است که با کوچکترین حادثه ای بزرگترین خسارات را متحمل خواهد شد، با گذری هرچند کوتاه در این روستا میتوان فقر و سیه روزی را با تمام وجود لمس کرد. هنوز از داشتن آنتن دهی موبایل محروم است. نه کتباب خانه ای و نه مکان ورزشی و نه درمانگاهی در آن دیده می شود. 
نبود روشنایی در معابرداخل روستا، یکنواخت نبودن   خیابان (جاده)داخل روستا، نداشتن بودجه برای ادامه طرح هادی، نبود جدول وآبرهه مناسب در روستا، کمبود آب اشامیدنی وکشاورزی ودامداری، نیاز مبرم به گاز رسانی برای جلوگیری از تخریب جنگل ها، عدم آنتن ده گیرندهای دیجتالی، نداشتن آنتن دهی مناسب همراه اول و نداشتن آنتن دهی کامل ایرانسل، عدم ساماندهی زباله ها،  نداشتن آب اشامیدنی مناسب وسالم، نداشتن دبیرستان، نارسایی هایی در سیستم آموزشی ابتدایی از جمله فرسردگی بافت مدرسه  نبود فضای کافی برای کلاسها و نداشتن نماز خانه   نبود سرویس مناسب و آب( که مشکل کلی روستا می باشد )، نبود هیچگونه  فضای فرهنگی برای جوانان، نبود هیچگونه مکان و وسایل ورزشی، مهاجرت بی رویه به شهرها به علت بیکاری جوانان، کاربری نامناسب اراضی کشاورزی، نداشتن  پشتبانی از طرف دولت  برای مردم  و نبود مشاوره و راه کار از مشکلات عمده روستا می باشد. 
 ·  Translate
36
maedeh ian's profile photomahdi kalhor's profile photo
3 comments
 

البته فکر کنم اسم روستا را اشتباه نوشتم
 ·  Translate
Add a comment...
Have him in circles
2,357 people
Mohammad Hassanzade's profile photo
József Tamás Herczeg's profile photo
Eri Martins's profile photo
Faramarz Shamsizadeh's profile photo
Navid Vaziri's profile photo
aboozar jafari's profile photo
‫جنبش عدالت خواه‬‎'s profile photo
Mohsen MAZ's profile photo
MASOUD AGHILI's profile photo

mahdi kalhor

Shared publicly  - 
 
سوال: برای شماها هم یوتیوب بدون فیلشکن نشون میده؟
برای من چند روزی هست که باز هست!
 ·  Translate
20
Hamid Reza Malmir's profile photoeli ava's profile photoMahdi GK's profile photoMohsen Torabi's profile photo
7 comments
 
تست نکردم
ولی پلاس هم تو گوشی هم تو کامپیوتر درست شده بدون فیلتر شکن بالا میاد
 ·  Translate
Add a comment...

mahdi kalhor

Shared publicly  - 
 

به جرات میتوان گفت که آبشار بيشه با چشم اندازی زیبا و طبیعتی بی نظیر يکي از جاذبه‌هاي بي نظير در لرستان و يکي از زيباترين آبشارهاي کشور است که در مسير راه آهن تهران به خوزستان در در بخش پاپي شهرستان خرم آباد   بعد از شهر درود در جوار روستای بیشه و در زیر ایستگاه راه آهن بیشه در دل کوه ها زاگرس قرار دارد. فاصله آبشار بیشه  تا شهر خرم‌آباد ۶۵ کیلومتر است. ارتفاع آبشار ۴۸ متر تا نقطه برخورد با زمین است و تا وصل شدن به رودخانه سزار ۱۰متر می‌باشد و عرض تاج آبشار ۲۰ متر است. 
 در بالای آبشار، روبروی ایستگاه چشمه‌های پر آب متعددی دیده می‌شود که از دل کوه می‌جوشند و زمزمه کنان از وسط ایستگاه قطار عبور کرده و آبشار بیشه را جاری می سازند. در جوار چشمه ها تفرجگاه و مکان هایی برای گردشگران تعبیه شده است که با چشم اندازی زیبا برای چند روزی مسافران را به بهشت دعوت میکند. 
به علت هم جواری این آبشار با چندین مجموعه زیبا همچون جنگل‌های پهناور بلوط، روستای زیبای بیشه و چشم‌انداز ایستگاه راه آهن بیشه از این آبشار و از طرفی هوای خنک و با طراوت، سرسبزی و شادابی کوه‌های بلند و دلنشین،  بیشه را به یک منطقه دیدنی و جذاب برای گردشگران تبدیل کرده‌است. در پائین ایستگاه و در دل درختان بلند جویبارهای صاف و زلال، اقامتگاه‌های چوبی و زیبائی در اختیار بازدید کنندگان قرار می‌گیرد و مسافران و علاقمندان می توانند در آنجا به استراحت بپردازند. علاوه بر این اقامتگاه‌ها مسافران می‌توانند در پائین آبشار و روبروی ایستگاه چادر برپا نمایند و به استراحت کنند. 
از راه های متععدی میتوان به این آبشار زیبا دسترسی پیدا کرد. یکی از آنها از خرم آباد و حدود 65 کیلومتر است. در جاده خرم آباد به درود پس از اینکه حدود 5 کیلومتر از شهر خارج شدید جاده ای به سمت جنوب و بطرف سپید دشت میرود که در نیمه راه سپید دشت جاده ای به شمال و آبشار بیشه میرود که تابلو راهنما هم دارد. برای کسانی که از درود به خرم آباد می روند پس از گذر از منطقه چالان چولان و در نزدیکی زاغه جاده ای بسمت جنوب و آبشار بیشه میرود که به همان جاده خرم آباد-بیشه برخورد کرد و ادامه مسیر میدهد. همچنین از طریق قطار و شهر درود و پس از حدود یک ربع از طریق راه آهن میتوان به ایستگاه بیشه و آبشار دسترسی پیدا کرد. برای افرادی هم که از سمت سپید دشت می آیند در جاده ای که به ایستگاه و پل 501 می رود میتوانند به بیشه دسترسی پیدا کنند که این جاده خود قسمتی از بهشت را بر روی زمین شامل می شود. 
مسیر پیاده روی برای دسترسی به آبشار از روستای بیشه فقط حدود 300 متر بوده که هموار و راحت میباشد و یکی از راحت ترین مسیرها را در بین کل آبشارهای کشور دارد
اگر قصد بازدید از این آبشار را دارید می توانید مطمئن باشید که امکانات اقامتی هم برایتان فراهم است و می توانید چند روزی را در کنار این آبشار سر کنید. 17 پلاژ، چندین چادر، خانه محلی ها و روستای همجوار یعنی "پسیل"  و حتی بازارچه محلی و خانه بهداشت و پاسگاه انتظامی هم امکاناتی هستند که در مدت سفر می توانید از آنها استفاده کنید. در ضمن در اطراف نیز جایگاه هایی برای احداث چادر برای گردشگران در نظر گرفته شده است.  
 ·  Translate
129
3
mahdi kalhor's profile photoelham elahy's profile photoBijan Hossen's profile photoHussein Medadi's profile photo
21 comments
 
من عاشق لرستان هستم و طبیعتش
 ·  Translate
Add a comment...

mahdi kalhor

Shared publicly  - 
 
دشت دالونی یا قرق دالانی، جنگل لاله های واژگون  Lalooni Preserve Park 

یکی از مناظر دیدنی که هر بیننده‌ای را مجذوب خود می‌کند، دشت لاله‌های واژگون در جاده الیگودرز به دریاچه گهر و شول آباد است، به طوری که در اواخر فروردین و اردیبهشت ماه هر سال دامنه‌های زاگرس پوشیده از گل‌های زیبا ی لاله واژگون در رنگ‌های سرخ و زرد می‌شود.

 شهرستان الیگودرز نیز در برخورداری از دشت لاله‌ها سهم برزگی دارد، به طوری که این مناظر زیبا از 35 کیلومتری جنوب شرقی مرکز الیگودرز شروع و تا فراز دامنه‌های زاگرس ادامه می‌یابد.

 روستاهای دالانی، دره‌دایی، دورک، مورزرین، چغاگرگ، آب باریک، خلیل‌آباد، مورخشک، تاپله، خاک بتیه، هندیله، گیلان، گلک، ارژنک و گله مویه از جمله مناطقی هستند که هر ساله میزبان گردشگران و تماشاکنندگان دشت‌های زیبای لاله واژگون هستند.

دشت دالاني اليگودرز با دوهزار و 900 هكتار وسعت در يكي از ارتفاعات منطقه حفاظت شده اشترانكوه قرار دارد. قرار گرفتن اين دشت زيبا در ارتفاعات اشترانكوه و احاطه شدن توسط كوههاي ديگري همچون مورزرين ، قالي كوه ، شاه كول و نسارتخت زيبايي آن را صد چندان كرده است .

مجموعه اين مناظر چشم نواز و بي بديل باعث شده همه ساله خيل عظيم گردشگران و دوستداران طبيعت از سراسر كشور به اين منطقه سرازير شوند. در اين دشت زيبا ومنحصر به فرد دو نوع نادر از گلهاي لاله واژگون به نامهاي (سوسن چلچراغ) و (اشك مريم) با ارتفاعي بالغ بر 120 سانتي متر مي رويد.

 به گفته كارشناسان زيست محيطي ، دشت دالاني اليگودرز يكي از مخازن ژنتيكي گل لاله در كشور محسوب مي شود كه لازم است براي محافظت از آن تدابير لازم انديشيده شود. آنان معتقدند ثبت اين گنجينه زيباي طبيعي در فهرست آثار ملي مي تواند سازو كار لازم براي حفاظت بيشتر از آن را به خوبي فراهم نمايد.

اين گياه كه سازگاري زيادي با مناطق كوهستاني و سنگلاخي دارد ، گياهي است علفي و پيازدار كه تاكنون 15 گونه آن در كشور شناسايي شده است .

عمر اين گياه كمياب بسيار كوتاه و زمان گلدهي آن هرساله از اوايل دومين ماه از فصل بهار آغاز و با شروع بارشها از بين مي رود.

گرچه لاله هاي واژگون دشت دالاني اليگودرز همواره مورد توجه و حفاظت دوستداران واقعي طبيعت قرار دارد ، اما متاسفانه عدم آگاهي برخي گردشگران از مسايل زيست محيطي موجب وارد آمدن خسارات و لطمات جبران ناپذيري به اين منطقه شده است .
 ·  Translate
37
Despina1970's profile photomahdi kalhor's profile photoVladimír Vocelka's profile photo
4 comments
 
Beautiful photo
Add a comment...

mahdi kalhor

Shared publicly  - 
 
فرود قسمتی از بهشت در ایران در
دشت شقایق کالپوش سمنان فراموش نشه
افتتاحیه 26 اردیبهشت
 ·  Translate
شاهرود - ایرنا- رییس اداره میراث ‏فرهنگی، صنایع ‏دستی و گردشگری شاهرود گفت: جشنواره گردشگری سفر به دشت شقایق کالپوش شهرستان میامی 25 اردیبهشت ماه برگزار می شود.
20
1
mahdi kalhor's profile photomaedeh ian's profile photoelham elahy's profile photo
3 comments
 
من پايم 
 ·  Translate
Add a comment...

mahdi kalhor

Shared publicly  - 
 
بخشی از مزارع سرسبز روستای گنج دره را مشاهده می کنید. روستا های گنج دره علیا و سفلی از سمت نور آباد نزدیکترین روستاها به تنگ گاوشمار می باشدند. از روستای گنج دره تا تنگ گاوشمار جاده خاکی است و البته در امتداد نیز تا روستای بعدی خاکی می باشد
 ·  Translate
47
Vladimír Vocelka's profile photo
 
Beautiful photo
Add a comment...
People
Have him in circles
2,357 people
Mohammad Hassanzade's profile photo
József Tamás Herczeg's profile photo
Eri Martins's profile photo
Faramarz Shamsizadeh's profile photo
Navid Vaziri's profile photo
aboozar jafari's profile photo
‫جنبش عدالت خواه‬‎'s profile photo
Mohsen MAZ's profile photo
MASOUD AGHILI's profile photo
Education
  • Sharif univercity
    Mathematics
Basic Information
Gender
Male
Relationship
Married
Story
Tagline
سفرنامه http://kalhorm.blogfa.com
Introduction
Bragging rights
یه بار سردم شده بود فوت کردم ابرها رفتن کنار و خورشید آمد
Work
Occupation
به محض اطلاع به شما هم میگم :)
Employment
  • :))))
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Previously
Tehran, Iran
mahdi kalhor's +1's are the things they like, agree with, or want to recommend.
Google Earth
market.android.com

Google Earth per Android ti consente di esplorare il globo scorrendo con un dito.* Vola su città 3D come New York, Tokyo e Roma * Buttati a

Find My Friends
market.android.com

Find Friends - Search Friends New Android application with which you can locate your friends , locate family, find employees, find friends,

Facebook Messenger
market.android.com

Instantly reach the people in your life—for free. Messenger is just like texting, but you don't have to pay for every message (it works with

Google Play Services
market.android.com

O Google Play Services é usado para atualizar aplicativos do Google e aplicativos do Google Play. Este componente fornece funcionalidades es

Panoramio - Photo of دشت لاله های واژگون کوهرنگ
www.panoramio.com

Photo-sharing community. Discover the world through photos.

Panoramio - Photo of Damavand Mt.
www.panoramio.com

Photo-sharing community. Discover the world through photos.

‫قرآن‬‎
plus.google.com

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ

Voice of Persia
market.android.com

#1 Persian Hit Music StationVoice of Persia, the first and only interactive persian radio, is now available on Android devices.✓ Listen to V

Label Plus
market.android.com

Decorate your photos with LabelPlus. Write down your personal label on the photo or make it special. This APP can be used to add dates, name

Radio Farda
plus.google.com

رادیو فردا در گوگل پلاس

BBC Persian
plus.google.com

Official BBC Persian Google+ Page

Iran Tv Live
market.android.com

Watch Live from IRAN TV on your Android phone or tablet with this fantastic application.This application enables you to watch live TV totall

Irani Music
market.android.com

You will get latest and old Irani Music Videos in this app.Designed for Android Phones and tabletsInstall this app and enjoy....Al the video

WeChat در کافه بازار برای اندروید
cafebazaar.ir

وی‌چت روشی جدیدی است برای چت کردن! - ۳۰۰ میلیون نفر در دنیا از این برنامه استفاده می‌کنند و کاملاً مجانی هست. - چت دو ...

میانجیگری یک کلاغ هنگام دعوای ۲ گربه+فیلم
farsnews.com

یک کلاغ هنگام دعوای ۲ گربه تمام تلاش خود را بکار می‌گیرد که نگذارد آنها به دعوای خود ادامه دهند.

Panoramio - Photo of Doppelkopftier
www.panoramio.com

Photo-sharing community. Discover the world through photos.

Panoramio - Photo of 55
www.panoramio.com

Photo-sharing community. Discover the world through photos.

Chichini
plus.google.com

چی‌چی‌نی سایتی برای گیلان گردی

عالیه بارها رفتم اینجا حیف که رسیدگی نمیشه
Public - 4 months ago
reviewed 4 months ago
اسم اینجا "استر کلک" هست نه اینکه شما نوشتی به محلی به اون "اسب کُلک" هم میگن
Public - 4 months ago
reviewed 4 months ago
Appeal: Very GoodFacilities: Very GoodService: Very Good
Public - 2 years ago
reviewed 2 years ago
4 reviews
Map
Map
Map
سلام دوستان قابل توجه است که اینجا "منطقه حفاظت شده لار" میباشد و استفاده از نام جعلی "پارک ملی" غیر قانونی میباشد.
Public - 4 months ago
reviewed 4 months ago