டீசல் விலை, அன்னிய முதலீடு அனுமதி வாபஸ் இல்லை: அரசுக்கும் அச்சுறுத்தல் இல்லை - ப.சிதம்பரம்... http://www.maalaimalar.com/2012/09/17201240/No-roll-back-of-eco-decisions.html
Shared publicly