Profile cover photo
Profile photo
LCConsulting | biuro rachunkowe
7 followers
7 followers
About
Posts

Post has attachment
Mimo, że osobiście nie jesteśmy z Wami, ale nasze życzenia będą zawsze z Wami na ten Nowy Rok 2015. Innymi słowy - Szczęśliwego Nowego Roku!
Photo
Add a comment...

Często zdarza się, że firmy przekazują drobne upominki, gadżety czy prezenty (bez logo firmy) swoim klientom. Czy wydatki na ich zakup mogą stanowić koszt podatkowy?

Jak najbardziej mogą, pod warunkiem, że ich zakup służy osiągnięciu przychodów lub zabezpieczeniu źródła przychodów. Musi to być zakup bezpośrednio powiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Np. IKEA rozdająca bezpłatne miarki czy ołówki swoim klientom umożliwia im samodzielne dokonanie pomiaru interesujących ich sprzętów, co może przyspieszyć podjęcie decyzji o zakupie.

Biuro rachunkowe LCConsulting informuje, że w takich sytuacjach wydatki będą stanowiły koszt podatkowy i zostaną przez księgową ujęte w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (KPiR).
Add a comment...

Wybierz dobre i wiarygodne biuro rachunkowe

Outsourcing usług księgowych, polegający za zleceniu prowadzenia ksiąg rachunkowych podmiotowi zewnętrznemu jest najczęściej procesem efektywnym oraz korzystnym dla przedsiębiorcy. Kluczem do sukcesu jest dobór właściwego modelu funkcjonowania outsourcingu usług księgowych, a co za tym idzie wybór właściwego biura rachunkowego.

Każde biuro rachunkowe poprowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, księgi handlowe, wypełni deklaracje podatkowe, zrobi zestawienia i raporty księgowe.

Oferta naszego biura rachunkowego jest znacznie poszerzona. W miesięcznym abonamencie, rozpoczynającym się już od 80 zł netto, nasi Klienci otrzymują nieograniczoną możliwość konsultacji podatkowych oraz bieżące doradztwo w zakresie optymalizacji podatków.

Nie pobieramy także opłat za wiele usług dodatkowych. Zapraszamy do kontaktu osobistego lub telefonicznego. Zapewniamy pełną satysfakcję i wysoką jakość obsługi.
Add a comment...

Przedsiębiorco, nie płać odsetek niepotrzebnie!

Jak wiemy podatek niezapłacony w terminie stanowi zaległość podatkową, od której naliczane są odsetki za zwłokę. Biuro rachunkowe LCConsulting przypomina, że odsetki od zaległości podatkowych należy zaokrąglić do pełnych złotych.

Nasza księgowość wskazuje, że istnieją sytuacje, w których odsetek za zwłokę nie nalicza się. I tak wiedzieć należy, że nie wpłaca się odsetek, których wysokość nie przekracza trzykrotności opłaty pobieranej przez Pocztę Polską SA za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej, tj . do kwoty 8,70 zł.

Nadmienić należy, że odsetki od zobowiązań podatkowych NIGDY NIE BĘDĄ KOSZTEM UZYSKANIA PRZYCHODÓW. Księgowa nie ujmie ich w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Nie ma możliwości pomniejszenia o nie przychodów z działalności gospodarczej.

Jeśli ten artykuł nie wyczerpał Państwa wątpliwości lub nakreślił nowe pytania, zapraszamy do kontaktu osobistego lub telefonicznego z naszym biurem.
Add a comment...

Biuro rachunkowe LCConsulting informuje, że w przypadku modernizacji środka trwałego, której wartość nie przekracza 3.500,00 zł, wartość modernizacji nie będzie traktowana jako ulepszenie i nie będzie podwyższała wartości tego środka.

Zostanie przez księgowość zaliczona bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu w dacie wystawienia dokumentu potwierdzającego poniesienie wydatku. Wartość tą ujmie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (KPiR).

Aby księgowa mogła zakwalifikować wydatki przeznaczone na modernizację jako ulepszenie skutkujące podwyższeniem wartości początkowej środka trwałego, musiałoby być spełnione kryterium wartościowe w wysokości 3.500,00 zł lub powyżej.
Add a comment...

Organy skarbowe stoją na stanowisku, że określenie "data sprzedaży", stosowane na starych wzorach faktur, a nieobowiązujące obecnie, nie będzie dyskwalifikowało faktury, o ile data sprzedaży będzie tożsama z datą dokonania dostawy/zakończenia dostawy lub wykonania usługi/zakończenia usługi.

Biuro rachunkowe LCConsulting przypomina, że każda faktura musi być wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego. Księgowość potraktuje fakturę jako prawidłową nawet wówczas jeśli określenie na niej użyte będzie odpowiadać dacie dokonania dostawy/wykonania usługi.

Faktura ta będzie podstawą do ujęcia przez księgową w ewidencjach VAT oraz podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
Add a comment...

Często zdarza się, że przedsiębiorcy w ramach prowadzonej działalności dokonują zakupu używanego samochodu poniżej 3500 zł netto. Czy będzie on stanowił środek trwały, czy trzeba go amortyzować, a może da się wrzucić w koszty jednorazowo całą wartość samochodu?

Biuro rachunkowe LCConsulting informuje, że w sytuacji opisanej powyżej istnieją trzy warianty postępowania:
1. można uznać samochód za środek trwały i amortyzować go w czasie,
2. można uznać samochód za środek trwały i zamortyzować go jednorazowo,
3. można wydatki na zakup samochodu zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów poprzez wpis w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (KPiR).

Każdorazowo podatnik w porozumieniu z księgową podejmuje decyzję co do sposobu zakwalifikowania takiego wydatku. Opisane warianty znajdują odzwierciedlenie w przepisach podatkowych, jednakże jeśli potrzebujecie Państwo bardziej szczegółowych informacji, zapraszamy do biura na 1h bezpłatnych konsultacji podatkowych.
Add a comment...

Z doświadczenia naszego biura rachunkowego wynika, że w większości przedsiębiorcy nie wiedzą iż żaden obecnie obowiązujący przepis nie nakłada na nich obowiązku wyrobienia i posiadania pieczątki firmowej.
Co jednak ciekawe niektóre banki czy urzędy skarbowe wymagają od przedsiębiorcy przybicia pieczątki na danym dokumencie. Informujemy, że w związku brakiem podstawy prawnej do tego by wymagać posiadania pieczątki, przedsiębiorca nie będzie ponosił konsekwencji jej braku.
Jednocześnie księgowość LCConsulting doradza, że czasami warto wyrobić firmową pieczątkę, dodaje ona bowiem wiarygodności dokumentom składanym w urzędach czy też w relacjach z kontrahentami. Jednak decyzja co do jej posiadania pozostawiona jest do indywidualnej oceny i potrzeb każdego przedsiębiorcy.
Add a comment...

W prowadzeniu firmy przedsiębiorcy ponoszą szereg różnorodnych wydatków. Biuro rachunkowe podpowiada jakie pułapki można napotkać i czego nie uda się zaklasyfikować jako koszty działalności gospodarczej.
Przede wszystkim należy uważać na wydatki ponoszone przez przedsiębiorcę na przedmioty lub usługi, z których w prowadzeniu działalności korzysta osobiście. Chodzi tu np. o zakup odzieży, który ze względu na osobisty charakter nie spełniają wymogów do uznania za koszty podatkowe. Jedynie wydatki an zakup odzieży ochronnej i roboczej oraz strojów służbowych pracowników można wrzucić w firmowe koszty. Przy czym nie nie stoi na przeszkodzie aby obciążyć koszty firmowe wydatkami na zakup stroju biznesowego al tylko takiego, który posiada trwałe oznaczeni firmy np. w postaci logo.
Podobnie jak odzież przedsiębiorcy należy zakwalifikować wydatki na jego badania i okulary. U przedsiębiorcy wydatki te trzeba niestety kwalifikować jako poniesione na ochronę zdrowia, o charakterze osobistym, niepodlegające ujęciu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów lub w księgach handlowych.
Add a comment...

Zwrot towaru a kasa fiskalna.

W sytuacji gdy podatnik ewidencjonuje sprzedaż przy pomocy kasy rejestrującej, w momencie zwrotu, zobowiązany jest odebrać paragon potwierdzający transakcję, a następnie ująć dane z niego wynikające w ewidencji zwrotów.

Przy czym przepisy nie podają w jakiej formie powinna być prowadzona taka ewidencja. Księgowość przyjmuje zatem, że może to być zeszyt, arkusz kalkulacyjny lub kupiony gotowy formularz. Warunek jest jeden, zapisy widniejące w ewidencji muszą zawierać wszystkie elementy wymienione w par. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących.

Pamiętać należy, że taka ewidencja jest dla księgowej podstawą do ujęcia w rejestrze sprzedaży VAT oraz w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. W przypadku braków formalnych dokument może zostać zakwestionowany nie tylko przez biuro rachunkowe ale głównie przez organy kontroli skarbowej.
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded