Kombank PlatiMo korisnici dobili su mogućnost da plaćaju i mesečne račune za Elektrovojvodinu. Kako biste se prijavili za plaćanje ove usluge preko PlatiMo servisa potrebno je da donesete mesečni račun Elektrovojvodine u bilo koju ekspozituru Komercijalne banke. http://www.kombank.com/srp/tekst.asp?id=409
Photo
Shared publicly