Profile

Cover photo
King Mongkut’s University of Technology Thonburi
276 followers|64,651 views
AboutPostsPhotosYouTube

Stream

 
ถ่ายทอดสด พิธีเปิด โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา และเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๕ ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

https://youtu.be/V1fmffNxXxs
 ·  Translate
1
Kansinee Kanchanapiboon (Ant Annita)'s profile photo
 
ทุนการศึกษา เพชรพระจอมเกล้า ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2558
 ·  Translate
2
Add a comment...
 
มจธ. ติดอันดับ มหาวิทยาลัยดีที่สุดอันดับที่ 50 ในเอเชีย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 50 สูงกว่าปีที่แล้วซึ่งอยู่ในอันดับที่ 55 ครองแชมป์อันดับ 1 ในประเทศ 2 ปีซ้อน จาก THE Asia University Rankings

www.kmutt.ac.th
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
มจธ. ได้รับการจัดอันดับที่ 50 จาก Asia University Rankings 2014 by THE
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ให้มหาวิทยาลัยหยุดทำการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2557
 ·  Translate
2
Add a comment...
 
เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการโดยรวม ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ. ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 มีมติเห็นชอบให้กำหนดมาตรการในการควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ต ดังต่อไปนี้

1. การจำกัดขนาดช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ออกต่างประเทศที่ 30 Mbps ต่ออาคาร ระหว่างเวลา 07.00 – 21.00 น. ดังนี้

- หอพักนักศึกษาชาย ( มจธ.ทุ่งครุ)
- หอพักนักศึกษาหญิง (มจธ.ทุ่งครุ)
- หอพักนักศึกษา (มจธ.บางขุนเทียน)

2. การจัดทำระบบอินเทอร์เน็ตโควตาเพื่อควบคุมปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศเฉพาะระบบเครือข่ายไร้สายทั้งมหาวิทยาลัยและระบบ LAN ของอาคารหอพักนักศึกษา ดังนี้

ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตต่อผู้ใช้/เดือน ความเร็วช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ไม่เกิน 15 GB                ไม่จำกัด
15 GB – 20 GB           5 Mbps
ตั้งแต่ 20 GB ขึ้นไป      1 Mbps
ทั้งนี้จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556

http://www2.kmutt.ac.th/news/newsdetail.aspx?ref=201301001803
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
ทุนเพชรพระจอมเกล้า ดุษฏีบัณฑิต เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 7 เมษายน 2558
 ·  Translate
2
Add a comment...
 
มจธ.จัดตั้ง “ห้องปฏิบัติการระบบแสงสว่าง” แห่งแรกของมหาวิทยาลัยไทย

เมื่อความนิยมของหลอด LED กำลังมาแทนที่หลอดไฟฟ้าแบบเดิม
ทำให้มีการพัฒนาและผลิตหลอด LED ออกมาใช้อย่างต่อเนื่อง
แต่จะทราบได้อย่างไรว่าหลอด LED มีประสิทธิภาพและคุณภาพได้มาตรฐาน IESNA LM-79-2008 เรียกสั้นๆว่า LM-79 ซึ่งเป็นเกณฑ์การวัดคุณภาพมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในการทดสอบและประเมินคุณภาพของหลอด LED ในประเทศไทย โดยปัจจุบันมีสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และภาคเอกชนบางแห่งให้บริการการทดสอบ ล่าสุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการระบบแสงสว่างขึ้นเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของมหาวิทยาลัยไทย เพื่อให้บริการการทดสอบและออกใบรับรองมาตรฐานดังกล่าว โดยได้มีพิธีเปิดห้องปฏิบัติการอย่างเป็นทางการเมื่อวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 ณ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.

รศ.ชาญศักดิ์ อภัยนิพัฒน์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการระบบแสงสว่าง
อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า
ห้องปฏิบัติการระบบแสงสว่าง จะทำการทดสอบ 2 ส่วนด้วยกัน คือ
การทดสอบเรื่องประสิทธิภาพของการส่องสว่าง และการกระจายของแสงโดยเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ ประกอบด้วย “Integrating SPHERE” หรือ เครื่องวัดค่าคุณลักษณะแสงสว่าง ใช้วัดค่าความสว่าง ความเข้มของแสงความถูกต้องและอุณหภูมิของสี ระดับของสีในหลอดไฟมีระดับความเข้มมากหรือน้อยจะเป็นตัวกำหนดความสว่างโดยมีหน่วยวัดเรียกว่า ลูเมน/วัตต์ หรือเส้นแรงของแสงสว่างต่อกำลังไฟฟ้า ผลการทดสอบหากได้ค่าลูเมน/วัตต์ยิ่งสูง ประสิทธิภาพก็จะยิ่งมากขึ้น และ “Goniophotometer” หรือเครื่องสำหรับทดสอบการกระจายแสง ใช้วัดการกระจายของแสงเพราะมุมของการกระจายแสงจะมีผลต่อการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างในและนอกอาคาร
 ·  Translate
2
1
Add a comment...
 
กำหนดการรับปริญญา ปีการศึกษา 2556
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
มจธ. เป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 50 ของเอเชีย จากการจัดอันดับของ The Times Higher Education Asia University Rankings 2014 

ยินดีต้อนรับ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม มจธ. ที่จะสร้างความรู้ สร้างคนดี เพื่อสังคม
 ·  Translate
2
Add a comment...
 
มาเดินชมบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยผ่าน Google Street View กัน
เริ่มที่ มจธ. - http://goo.gl/8RBZsV
ต่อด้วยที่ มจธ. (บางขุนเทียน) - http://goo.gl/hceqC0
และปิดท้ายที่ มจธ. (ราชบุรี) - http://goo.gl/bwQDE3
 ·  Translate
2
Add a comment...
 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เรื่อง ความห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากร

ด้วยขณะนี้สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยมีความห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากร ขอให้เผื่อเวลาในการเดินทาง ใช้ความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่อาจเป็นจุดเสี่ยงที่มีการนัดหมายชุมนุมทางการเมืองของประชาชนกลุ่มต่างๆ

ทั้งนี้ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัย หากไม่สามารถเดินทางมายังมหาวิทยาลัยได้ให้แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้บังคับบัญชาเป็นกรณีไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

http://www2.kmutt.ac.th/news/newsdetail.aspx?ref=201401000125
 ·  Translate
1
Add a comment...
Story
Tagline
King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
Introduction
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ เน้นการเรียนการสอน และงานวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เปิดสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
King Mongkut’s University of Technology Thonburi is one of leading technology academy in Thailand, focusing on teaching and researching in engineering & technology as well as serving industrial.
Contact Information
Contact info
Phone
02 470 8000, 02 427 0039