Profile cover photo
Profile photo
kafeniaz kafeniaz
36 followers -
دید شما آینده شماست، برای افرادی که تغییر را رقم خواهند زد
دید شما آینده شماست، برای افرادی که تغییر را رقم خواهند زد

36 followers
About
Posts

Post has shared content
سعی و تلاش تمام شرکت ها برای اینکه به رشد و پیشرفت و بقای خود ادامه دهند و بتوانند با رقبای خود به رقابت بپردازند فقط و فقط #فروش است. اما در برخی موارد به جای فروختن یک محصول یا ارائه ی خدمات کار دیگری هم باید انجام داد و آن هم داشتن یک تیم پشتیبانی خوب و شایسته برای ارائه ی خدمات به مشتریان است.
به عبارت ساده، #پشتیبانی_فروش همان خدماتی است که به صورت حضوری و غیر حضوری به مشتریان ارائه می دهید تا رضایت آنها را به همراه داشته باشید و این رضایت باعث شود تا هم مشتریان قدیمی را نگه دارید و هم مشتریان جدیدی را به دست بیاورید.
اگر مشتریان از ارائه ی خدمات شما راضی و خشنود باشند به طبع #بازاریاب_رایگان_دهان_به_دهان کسب و کارتان خواهند شد و این می تواند بهترین فرصت برای رشد و پیشرفت شما باشد. اما وای به روزی که این فرصت را از دست بدهید و با ارائه ی یک پشتیبانی ضعیف بخواهید مشتریان خود را نگه دارید. به طبع در این طور مواقع مشتریان قدیمی از نحوه ی ارائه ی خدمات تان ناراضی خواهند بود و دیگر امیدی به خدمات و محصولات شما نخواهند داشت.

https://kafeniaz.com/blog/1427

#کافه_نیاز
#برند_سازی
#ترفندهای_تبلیغات
#مشتری
#موفقیت
#انرژی_مثبت
#مثبت_اندیشی
#فایلهای_صوتی
#ثروتمند
#بازاریابی
#تبلیغات
#کسب_و_کار
#کسب_و_کار_اینترنتی
#انگیزه
#سئو
#بهینه_سازی_سایت
#مدیریت
#رسیدن_به_هدف
#درج_آگهی_رایگان

Post has shared content
سعی و تلاش تمام شرکت ها برای اینکه به رشد و پیشرفت و بقای خود ادامه دهند و بتوانند با رقبای خود به رقابت بپردازند فقط و فقط #فروش است. اما در برخی موارد به جای فروختن یک محصول یا ارائه ی خدمات کار دیگری هم باید انجام داد و آن هم داشتن یک تیم پشتیبانی خوب و شایسته برای ارائه ی خدمات به مشتریان است.
به عبارت ساده، #پشتیبانی_فروش همان خدماتی است که به صورت حضوری و غیر حضوری به مشتریان ارائه می دهید تا رضایت آنها را به همراه داشته باشید و این رضایت باعث شود تا هم مشتریان قدیمی را نگه دارید و هم مشتریان جدیدی را به دست بیاورید.
اگر مشتریان از ارائه ی خدمات شما راضی و خشنود باشند به طبع #بازاریاب_رایگان_دهان_به_دهان کسب و کارتان خواهند شد و این می تواند بهترین فرصت برای رشد و پیشرفت شما باشد. اما وای به روزی که این فرصت را از دست بدهید و با ارائه ی یک پشتیبانی ضعیف بخواهید مشتریان خود را نگه دارید. به طبع در این طور مواقع مشتریان قدیمی از نحوه ی ارائه ی خدمات تان ناراضی خواهند بود و دیگر امیدی به خدمات و محصولات شما نخواهند داشت.

https://kafeniaz.com/blog/1427

#کافه_نیاز
#برند_سازی
#ترفندهای_تبلیغات
#مشتری
#موفقیت
#انرژی_مثبت
#مثبت_اندیشی
#فایلهای_صوتی
#ثروتمند
#بازاریابی
#تبلیغات
#کسب_و_کار
#کسب_و_کار_اینترنتی
#انگیزه
#سئو
#بهینه_سازی_سایت
#مدیریت
#رسیدن_به_هدف
#درج_آگهی_رایگان
Add a comment...

Post has shared content
سعی و تلاش تمام شرکت ها برای اینکه به رشد و پیشرفت و بقای خود ادامه دهند و بتوانند با رقبای خود به رقابت بپردازند فقط و فقط #فروش است. اما در برخی موارد به جای فروختن یک محصول یا ارائه ی خدمات کار دیگری هم باید انجام داد و آن هم داشتن یک تیم پشتیبانی خوب و شایسته برای ارائه ی خدمات به مشتریان است.
به عبارت ساده، #پشتیبانی_فروش همان خدماتی است که به صورت حضوری و غیر حضوری به مشتریان ارائه می دهید تا رضایت آنها را به همراه داشته باشید و این رضایت باعث شود تا هم مشتریان قدیمی را نگه دارید و هم مشتریان جدیدی را به دست بیاورید.
اگر مشتریان از ارائه ی خدمات شما راضی و خشنود باشند به طبع #بازاریاب_رایگان_دهان_به_دهان کسب و کارتان خواهند شد و این می تواند بهترین فرصت برای رشد و پیشرفت شما باشد. اما وای به روزی که این فرصت را از دست بدهید و با ارائه ی یک پشتیبانی ضعیف بخواهید مشتریان خود را نگه دارید. به طبع در این طور مواقع مشتریان قدیمی از نحوه ی ارائه ی خدمات تان ناراضی خواهند بود و دیگر امیدی به خدمات و محصولات شما نخواهند داشت.

https://kafeniaz.com/blog/1427

#کافه_نیاز
#برند_سازی
#ترفندهای_تبلیغات
#مشتری
#موفقیت
#انرژی_مثبت
#مثبت_اندیشی
#فایلهای_صوتی
#ثروتمند
#بازاریابی
#تبلیغات
#کسب_و_کار
#کسب_و_کار_اینترنتی
#انگیزه
#سئو
#بهینه_سازی_سایت
#مدیریت
#رسیدن_به_هدف
#درج_آگهی_رایگان

Post has shared content
سعی و تلاش تمام شرکت ها برای اینکه به رشد و پیشرفت و بقای خود ادامه دهند و بتوانند با رقبای خود به رقابت بپردازند فقط و فقط #فروش است. اما در برخی موارد به جای فروختن یک محصول یا ارائه ی خدمات کار دیگری هم باید انجام داد و آن هم داشتن یک تیم پشتیبانی خوب و شایسته برای ارائه ی خدمات به مشتریان است.
به عبارت ساده، #پشتیبانی_فروش همان خدماتی است که به صورت حضوری و غیر حضوری به مشتریان ارائه می دهید تا رضایت آنها را به همراه داشته باشید و این رضایت باعث شود تا هم مشتریان قدیمی را نگه دارید و هم مشتریان جدیدی را به دست بیاورید.
اگر مشتریان از ارائه ی خدمات شما راضی و خشنود باشند به طبع #بازاریاب_رایگان_دهان_به_دهان کسب و کارتان خواهند شد و این می تواند بهترین فرصت برای رشد و پیشرفت شما باشد. اما وای به روزی که این فرصت را از دست بدهید و با ارائه ی یک پشتیبانی ضعیف بخواهید مشتریان خود را نگه دارید. به طبع در این طور مواقع مشتریان قدیمی از نحوه ی ارائه ی خدمات تان ناراضی خواهند بود و دیگر امیدی به خدمات و محصولات شما نخواهند داشت.

https://kafeniaz.com/blog/1427

#کافه_نیاز
#برند_سازی
#ترفندهای_تبلیغات
#مشتری
#موفقیت
#انرژی_مثبت
#مثبت_اندیشی
#فایلهای_صوتی
#ثروتمند
#بازاریابی
#تبلیغات
#کسب_و_کار
#کسب_و_کار_اینترنتی
#انگیزه
#سئو
#بهینه_سازی_سایت
#مدیریت
#رسیدن_به_هدف
#درج_آگهی_رایگان
Add a comment...

Post has shared content
سعی و تلاش تمام شرکت ها برای اینکه به رشد و پیشرفت و بقای خود ادامه دهند و بتوانند با رقبای خود به رقابت بپردازند فقط و فقط #فروش است. اما در برخی موارد به جای فروختن یک محصول یا ارائه ی خدمات کار دیگری هم باید انجام داد و آن هم داشتن یک تیم پشتیبانی خوب و شایسته برای ارائه ی خدمات به مشتریان است.
به عبارت ساده، #پشتیبانی_فروش همان خدماتی است که به صورت حضوری و غیر حضوری به مشتریان ارائه می دهید تا رضایت آنها را به همراه داشته باشید و این رضایت باعث شود تا هم مشتریان قدیمی را نگه دارید و هم مشتریان جدیدی را به دست بیاورید.
اگر مشتریان از ارائه ی خدمات شما راضی و خشنود باشند به طبع #بازاریاب_رایگان_دهان_به_دهان کسب و کارتان خواهند شد و این می تواند بهترین فرصت برای رشد و پیشرفت شما باشد. اما وای به روزی که این فرصت را از دست بدهید و با ارائه ی یک پشتیبانی ضعیف بخواهید مشتریان خود را نگه دارید. به طبع در این طور مواقع مشتریان قدیمی از نحوه ی ارائه ی خدمات تان ناراضی خواهند بود و دیگر امیدی به خدمات و محصولات شما نخواهند داشت.

https://kafeniaz.com/blog/1427

#کافه_نیاز
#برند_سازی
#ترفندهای_تبلیغات
#مشتری
#موفقیت
#انرژی_مثبت
#مثبت_اندیشی
#فایلهای_صوتی
#ثروتمند
#بازاریابی
#تبلیغات
#کسب_و_کار
#کسب_و_کار_اینترنتی
#انگیزه
#سئو
#بهینه_سازی_سایت
#مدیریت
#رسیدن_به_هدف
#درج_آگهی_رایگان

Post has shared content
سعی و تلاش تمام شرکت ها برای اینکه به رشد و پیشرفت و بقای خود ادامه دهند و بتوانند با رقبای خود به رقابت بپردازند فقط و فقط #فروش است. اما در برخی موارد به جای فروختن یک محصول یا ارائه ی خدمات کار دیگری هم باید انجام داد و آن هم داشتن یک تیم پشتیبانی خوب و شایسته برای ارائه ی خدمات به مشتریان است.
به عبارت ساده، #پشتیبانی_فروش همان خدماتی است که به صورت حضوری و غیر حضوری به مشتریان ارائه می دهید تا رضایت آنها را به همراه داشته باشید و این رضایت باعث شود تا هم مشتریان قدیمی را نگه دارید و هم مشتریان جدیدی را به دست بیاورید.
اگر مشتریان از ارائه ی خدمات شما راضی و خشنود باشند به طبع #بازاریاب_رایگان_دهان_به_دهان کسب و کارتان خواهند شد و این می تواند بهترین فرصت برای رشد و پیشرفت شما باشد. اما وای به روزی که این فرصت را از دست بدهید و با ارائه ی یک پشتیبانی ضعیف بخواهید مشتریان خود را نگه دارید. به طبع در این طور مواقع مشتریان قدیمی از نحوه ی ارائه ی خدمات تان ناراضی خواهند بود و دیگر امیدی به خدمات و محصولات شما نخواهند داشت.

https://kafeniaz.com/blog/1427

#کافه_نیاز
#برند_سازی
#ترفندهای_تبلیغات
#مشتری
#موفقیت
#انرژی_مثبت
#مثبت_اندیشی
#فایلهای_صوتی
#ثروتمند
#بازاریابی
#تبلیغات
#کسب_و_کار
#کسب_و_کار_اینترنتی
#انگیزه
#سئو
#بهینه_سازی_سایت
#مدیریت
#رسیدن_به_هدف
#درج_آگهی_رایگان

Post has attachment
سعی و تلاش تمام شرکت ها برای اینکه به رشد و پیشرفت و بقای خود ادامه دهند و بتوانند با رقبای خود به رقابت بپردازند فقط و فقط #فروش است. اما در برخی موارد به جای فروختن یک محصول یا ارائه ی خدمات کار دیگری هم باید انجام داد و آن هم داشتن یک تیم پشتیبانی خوب و شایسته برای ارائه ی خدمات به مشتریان است.
به عبارت ساده، #پشتیبانی_فروش همان خدماتی است که به صورت حضوری و غیر حضوری به مشتریان ارائه می دهید تا رضایت آنها را به همراه داشته باشید و این رضایت باعث شود تا هم مشتریان قدیمی را نگه دارید و هم مشتریان جدیدی را به دست بیاورید.
اگر مشتریان از ارائه ی خدمات شما راضی و خشنود باشند به طبع #بازاریاب_رایگان_دهان_به_دهان کسب و کارتان خواهند شد و این می تواند بهترین فرصت برای رشد و پیشرفت شما باشد. اما وای به روزی که این فرصت را از دست بدهید و با ارائه ی یک پشتیبانی ضعیف بخواهید مشتریان خود را نگه دارید. به طبع در این طور مواقع مشتریان قدیمی از نحوه ی ارائه ی خدمات تان ناراضی خواهند بود و دیگر امیدی به خدمات و محصولات شما نخواهند داشت.

https://kafeniaz.com/blog/1427

#کافه_نیاز
#برند_سازی
#ترفندهای_تبلیغات
#مشتری
#موفقیت
#انرژی_مثبت
#مثبت_اندیشی
#فایلهای_صوتی
#ثروتمند
#بازاریابی
#تبلیغات
#کسب_و_کار
#کسب_و_کار_اینترنتی
#انگیزه
#سئو
#بهینه_سازی_سایت
#مدیریت
#رسیدن_به_هدف
#درج_آگهی_رایگان
Add a comment...

Post has shared content
شاید تصور بسیاری از مردم و اشخاصی که به تازگی به فکر تأسیس یک #کسب_و_کار افتاده اند این باشد که راه اندازی و #موفقیت_در_کسب_و_کار فقط با داشتن مقداری شانس و سرمایه امکان پذیر است و موفقیت شان حتمی و تضمین شده است.
اما تا جایی که همه به خصوص اشخاصی که در کسب و کارشان موفق شده اند، این را می دانند که #موفقیت ربطی به شانس و اقبال و سرمایه ندارد. موفقیت فقط بستگی به سعی و تلاش شما، استفاده از ترفندها و قوانین خاص و همچنین نوع نگاه تان نسبت به کسب و کارتان دارد. اگر تصور و باورتان این است که در کسب و کارتان موفق می شوید و هر روز بر سعی و تلاش تان بیفزایید به طور حتم هیچ نیرویی جلودارتان نخواهد بود.
استفاده از ترفندها، تکنیک ها و قوانین خاص در اصطلاح همان تجربیات افراد موفق است که این موارد را در کسب و کارشان پیاده سازی کرده اند و به موفقیت های بزرگی دست پیدا کرده اند و به صورت عامیانه با استفاده از همان آزمون و خطا به این موفقیت ها رسیده اند.
موفقیت در کسب و کارها با سعی و تلاش و صد البته با برنامه ریزی همراه خواهد بود و این شاید قانون اول در هر کاری باشد. اما اگر بدون برنامه ریزی و #هدف_گذاری بخواهید به کارتان ادامه دهید به طور حتم یا موفقیت های کمی بدست می آورید و یا به موفقیت نخواهید رسید.

https://kafeniaz.com/blog/1425

#کافه_نیاز
#برند_سازی
#ترفندهای_تبلیغات
#مشتری
#موفقیت
#انرژی_مثبت
#مثبت_اندیشی
#فایلهای_صوتی
#ثروتمند
#بازاریابی
#تبلیغات
#کسب_و_کار
#کسب_و_کار_اینترنتی
#انگیزه
#سئو
#بهینه_سازی_سایت
#مدیریت
#رسیدن_به_هدف
#درج_آگهی_رایگان

Post has shared content
شاید تصور بسیاری از مردم و اشخاصی که به تازگی به فکر تأسیس یک #کسب_و_کار افتاده اند این باشد که راه اندازی و #موفقیت_در_کسب_و_کار فقط با داشتن مقداری شانس و سرمایه امکان پذیر است و موفقیت شان حتمی و تضمین شده است.
اما تا جایی که همه به خصوص اشخاصی که در کسب و کارشان موفق شده اند، این را می دانند که #موفقیت ربطی به شانس و اقبال و سرمایه ندارد. موفقیت فقط بستگی به سعی و تلاش شما، استفاده از ترفندها و قوانین خاص و همچنین نوع نگاه تان نسبت به کسب و کارتان دارد. اگر تصور و باورتان این است که در کسب و کارتان موفق می شوید و هر روز بر سعی و تلاش تان بیفزایید به طور حتم هیچ نیرویی جلودارتان نخواهد بود.
استفاده از ترفندها، تکنیک ها و قوانین خاص در اصطلاح همان تجربیات افراد موفق است که این موارد را در کسب و کارشان پیاده سازی کرده اند و به موفقیت های بزرگی دست پیدا کرده اند و به صورت عامیانه با استفاده از همان آزمون و خطا به این موفقیت ها رسیده اند.
موفقیت در کسب و کارها با سعی و تلاش و صد البته با برنامه ریزی همراه خواهد بود و این شاید قانون اول در هر کاری باشد. اما اگر بدون برنامه ریزی و #هدف_گذاری بخواهید به کارتان ادامه دهید به طور حتم یا موفقیت های کمی بدست می آورید و یا به موفقیت نخواهید رسید.

https://kafeniaz.com/blog/1425

#کافه_نیاز
#برند_سازی
#ترفندهای_تبلیغات
#مشتری
#موفقیت
#انرژی_مثبت
#مثبت_اندیشی
#فایلهای_صوتی
#ثروتمند
#بازاریابی
#تبلیغات
#کسب_و_کار
#کسب_و_کار_اینترنتی
#انگیزه
#سئو
#بهینه_سازی_سایت
#مدیریت
#رسیدن_به_هدف
#درج_آگهی_رایگان
Wait while more posts are being loaded