Profile

Cover photo
javad farahani
Works at Self-employment
Attended ABA University
Lives in Tehran
6,328 followers|15,853,109 views
AboutPostsPhotosVideos+1's

Stream

 
اگه سلمان رشدی تو پلاس بو حتما از تگ #نقدر_درون_گفتمانی برای کتاب های شیطانیش استفاده میکرد
 ·  Translate
3
Add a comment...
 
#نقد_درون_گفتمانی
+علی قلهکی بسیار خر است D:
 ·  Translate
3
میلاد یوسفی's profile photojavad farahani's profile photo
5 comments
 
+javad farahani
کلا شک کردم که قدیمی این فضایی
 ·  Translate
Add a comment...

javad farahani

Funny & Random  - 
35
6
Meghan Lynn's profile photoCameron Bradshaw's profile photoAnja Božović's profile photoVinkit Kochar's profile photo
3 comments
 
Im a good girl too
Add a comment...

javad farahani

Shared publicly  - 
 
قاضي : در السالوادور چه کار میکردی ؟

چگوارا : آفتاب ميگرفتم..!

قاضی : پس چرا ساختمان دادگستري را منفجر کردي ؟

چگوارا : جلوي آفتابم را گرفته بود.
 ·  Translate
38
6
Mohsen Rajabi's profile photohoda karbalaei's profile photo
Add a comment...

javad farahani
owner

سخنان  - 
 
آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، آن روز است که ما باید فاتحه دولت و ملت را بخوانیم. آن روزی که رئیس جمهور ما خدای نخواسته، از آن خوی کوخ نشینی بیرون برود و به کاخنشینی توجه بکند، آن روز است که انحطاط برای خود و برای کسانی که با او تماس دارند پیدا می شود.

آن روزی که مجلسیان خوی کاخ نشینی پیدا کنند خدای نخواسته، و از این خوی ارزنده کوخ نشینی بیرون بروند، آن روز است که ما برای این کشور باید فاتحه بخوانیم. ما در طول مشروطیت از این کاخ‌نشین‌ها خیلی صدمه خوردیم. »‌
(صحیفه امام، ج 17، ص376)
 ·  Translate
32
3
Amin Zarei's profile photofatemeh khalili's profile photojavad farahani's profile photoرضا ایرانی's profile photo
3 comments
 
بخوانند
 ·  Translate
Add a comment...
Have him in circles
6,328 people
 
به اسم #نقد_درون_گفتمانی هر مزخرفی که از ذهنشون میگذره رو نوت میکنند
#نقد_درون_گفتمانی  
 ·  Translate
7
Hosein Mesgarha's profile photoمیلاد یوسفی's profile photo
2 comments
 
شاکی نشیا، ولی هرموقع دلیلی نداری میخوای بی منطق حرفتو به بقیه تحمیل کنی.واقعا فکر کردی اینجوری تا کی دووم میاری؟
 ·  Translate
Add a comment...

javad farahani

Shared publicly  - 
 
عجلو بالصلوه
 ·  Translate
29
1
Maha Kh's profile photo
Add a comment...

javad farahani

Shared publicly  - 
 
عنایت عجیب حضرت زهرا (س) به جوان گناهکار

چند وقت پيش توي تهران، توي حسينيه اي منبر ميرفتم، يه جووني اومد نزديک سي سالش. گفت حاج آقا من با شما کار دارم. گفتم بنويس، گفت نوشتني نيست. گفتم ببين منو قبول داري؟ گفت آره. گفتم من چند ساله با جوونا کار ميکنم، کسي که نتونه حرفشو بنويسه بعدشم نميتونه بگه. يک و دو و سه و چهار کن و بنويس. گفت باشه.
فرداشب که اومديم، يه نامه داد به ما، من بردم خونه، نامه را که خوندم ديدم اين همونيه که من در به در دنبالش ميگشتم.
فرداشب اومد گفت که: چي شد؟
گفتم من نوکروتنم، من ميخوام با شما يه چند دقيقه صحبت کنم.
وعده کرديم و گفت که: منو چجوري ميبينيد شما؟
گفتم من نه رمالم نه جادوگرم چي بگم؟
گفت: نه ظاهري، گفتم بچه هيئتي
زد زير گريه گفت: خاک تو سر من کنند، تو اگر بدوني من چه جناياتي کردم، چه گناهايي کردم. فقط خوب خوبه اي که ميتونم بگم از گناهايي که کردم اينه که مادرمو چند بار کتک زدم، پدرمو زدم، ديگه عرق و شراب و کاراي ديگه شو، ديگه...
گفتم پس الآن اينجوري!!!!!
گفت حضرت زهرا دستمو گرفت
گفت حاج آقا من سرطاني بودم، سرطاني ميدوني يعني چي؟
گفتم يعني چي؟
گفت به کسي سرطاني ميگن که نه زمان حاليشه، نه مکان، نه شب عاشورا حاليشه، نه تو حسينيه، نه مکان ميفهمه
گفت من سرطاني بودم
يه خونه مجردي با رفيقامون درست کرده بوديم، هرکي هر کي رو جور ميکرد تو اين خونه مجردي اونجا رختخواب گناه و معصيت...
گفت شب عاشورا هرچي زنگ زدم به رفيقام، هيچکدوم در دسترس نبودند
نه نمازي، نه حسيني، هيچي
ميگفتم اينارو همش آخوندا درآوردند، دو تا عرب با هم دعواشون شده به ما چه
ميگفت ماشينو برداشتم برم يه سرکي، چي بهش ميگن؟ گشتي بزنم
تو راه که ميرفتم يه خانمي را ديدم، دخترخانم چادري داشت ميرفت حسينيه
خلاصه اومدم جلو و سوار ماشينش کردم با هر مکافاتي که بود، ميرسونمت و ....ـ
خلاصه، بردمش توي اون خانه ي مجردي
اينم مثل بيد ميلرزيد و گريه ميکرد و ميگفت بابا مگه تو غيرت نداري؟ آخه شب عاشوراست!!!! بيا به خاطر امام حسين حيا کن
گفتم برو بابا امام حسين کيه؟ اينارو آخوندا درآوردند، اين عربها با هم دعواشون شده به ما ربطي نداره
گفت توي گريه يه وقت گفتش که: خجالت بکش من اولاد زهرام، به خاطر مادرم فاطمه حيا کن!!! من اين کاره نيستم، من داشتم ميرفتم حسينيه!
گفتم من فاطمه زهرا هم نميشناسم، من فقط يه چيز ميشناسم: جواني، جواني کردن
جواني، گناه
جواني، شهوت
اينارو هم هيچ حاليم نيست
گفت اين خانمه گفت: تو اگر لات هم هستي، غيرت لاتي داري يا نه؟ گفت: چطور؟
خودت داري ميگي من زمين تا آسمون پر گناهم ، اين همه گناه کردي، بيا امشب رو مردونگي لوتي وار به حرمت مادرم زهرا گناه نکن، اگه دستتو مادرم زهرا نگرفت برو هرکاري دلت ميخواد بکن
گفت ما غيرتي شديم
لباسامو پوشيدم و گفتم: يالا چادرو سرت کن ببينم، امشب ميخوام تو عمرم براي اولين بار به حضرت زهرا اعتماد کنم ببينم اين زهرا ميخواد چيکار کنه مارو... يالا
سوار ماشينش کردم و اومدم نزديک حسينيه اي که ميخواست بره پياده اش کردم
از ماشين که پياده شد داشت گريه ميکرد
همينجور که گريه ميکرد و درو زد به هم، دم شيشه گفت: ايشاالله مادرم فاطمه دستتو بگيره، خدا خيرت بده آبروي منو نبردي، خدا خيرت بده...
ميگه اومدم تو خونه و حالا ضد حال خورديم و ....
تو صحبت ها که داشتم ميبردمش تا دم حسينيه، هي گريه ميکرد و با خودش حرف ميزد، منم ميشنيدم چي ميگه
اما داشت به من ميگفت
ميگفت: اين گناه که ميکني سيلي به صورت مهدي ميزني، آخه چرا اينقدر حضرت مهدي رو کتک ميزني، مگه نميدوني ما شيعه ايم، امام زمان دلش ميگيره، اينارو ميگفت
منم سفت رانندگي ميکردم
پياده که شد رفت، آمدم خونه
ديدم مادرم، پدرم، خواهرام، داداشام اينا همه رفتند حسينيه
تو اينام فقط لات من بودم
گفت تلويزيونو که روشن کردم ديدم به صورت آنلاين کربلا را نشون ميده
صفحه ي تلويزيون دو تکه شده، تکه ي راستش خود بين الحرمين و گاهي ضريحو نشون ميده، تکه دومش، قسمت دوم صفحه ي تلويزيون يه تعزيه و شبيه خوني نشون ميداد، يه مشت عرب با لباس عربي، خشن، با چپي هاي قرمز، يه مشت بچه ها با لباس عربي سبز، اينارو با تازيانه ميزدند و رو خاکها ميکشوندند
ميگفت من که تو عمرم گريه نکرده بودم، ياد حرف اين دختره افتادم گفتم وااااااي يه عمره دارم تازيانه به مهدي ميزنم
ميگفت پاي تلويزيون دلم شکست، گفتم زهرا جان دست منو بگير
زهراجان يه عمره دارم گناه ميکنم، دست منو بگير
من ميتونستم گناه کنم، اما به تو اعتماد کردم
کسي هم تو خونه نبود، ديگه هرچي دوست داشتم گريه کردم
گريه هاي چند ساله که بغض شده بود، گريه ميکردم، داد ميزدم، عربده ميکشيدم، خجالت که نميکشيدم ديگه، کسي نبود
ميگفت نزديکاي سحر بود، پدر و مادرم از حسينيه آمدند
تا مادرم درو باز کرد، وارد شد تو خونه، تا نگاه به من کرد (اسمش رضاست)، يه نگاه به من کرد گفت: رضا جان کجا بودي؟
گفتم چطور؟ گفت بوي حسين ميدي!
رضاجان بوي فاطمه ميدي، کجا بودي؟
افتادم به دست پدر و مادرم، گريه.... تورو به حق اين شب عاشورا منو ببخش
من کتک زدم، اشتباه کردم
بابام گريه کن، مادرم گريه کن، داداشها، خواهرا... همه خوشحال
داداش ما، پسر ما، پسرم حسيني شده
صبح عاشورا، زنجيرو برداشتم و پيرهن مشکي رو پوشيدم و رفتم تو حسينيه
تو حسينيه که رفتم، ميشناختند، ميدونستند من هيچوقت اينجاها نميومدم
همه خوشحال
رئيس هيئت آدم عاقليه
آمد و پيشوني مارو بوسيد و بغلمون کرد و گفت رضاجان خوش آمدي، منت سر ما گذاشتي
گفت منم هي زنجير ميزدم و ياد اون سيلي هايي که به مهدي زده بودم گريه ميکردم
هي زنجير ميزدم به ياد کتکايي که با گناهانم به مهدي زدم گريه ميکردم
جلسه که تمام شد، نهارو که خورديم، رئيس هيئت منو صدا زد
(من یه خواهشی دارم به کسانی که دستشون به دهنشون میرسه، میتونند سالی چند نفرو کربلا ببرند تورو به خدا یکی از کسانی که کربلا میبرید از این طایفه باشه
اون جوونی که اهل این حرفها نیست اما یه روز عاشورا میاد، همون روز دستشو بگیر بگو خوش آمدی، میای بریم کربلا؟
این جوونا اگر شش گوشه ی حسینو ببینند گریه میکنند، متحول میشن، کربلا آدمو آدم میکنه)
اومد به من گفت: رضاجان میای کربلا؟ گفتم: کربلا؟!! من؟!!! من پول ندارم!!!
گفت نوکرتم، پول یعنی چی؟ خودم میبرمت
میگفت حاج آقا هنوز ماه صفر تموم نشده بود دیدم بین الحرمینم
رئیس هیئت اومد گفت که: آقارضا، بریم تو حرم
گفتم برید من یه چند دقیقه کار دارم
تنها که شدم، زدم تو صورتم گفتم حسین جان میخوای با دل من چکار کنی؟
زهراجان من یه شب تو عمرم به تو اعتماد کردم، کربلاییم کردی؟ بی بی جان آدمم کردی؟
اومدم شبکه رو گرفتم، ضریح امام حسینو، گریه کردم. داد میزدم، حسین جان، حسین جان، دستمو بگیر حسین جان، پسر فاطمه دستمو بگیر، نگذار برگردم دوباره
میگفت رئیس هیئت کاروان داره، مکه مدینه میبره. میگفت حاج آقا به جان زهرا سال تمام نشده بود گفت میای به عنوان خدمه بریم مدینه، گفت همه کاراش با من، من یکی از خدمه هام مریض شده
خلاصه آقا چندروزه ویزای مارو گرفت، یه وقت دیدیم ای بابا سال تمام نشده تو قبرستان بقیع، پای برهنه، دنبال قبر گمشده ی زهرا دارم میگردم
گریه کردم: زهرا جان، بی بی جان، با دل من میخوای چکار کنی؟ من یه شب به تو اعتماد کردم هم کربلاییم کردی هم مدینه ای؟
میگفت خلاصه کار برام پیش اومد و کار و دیگه رفیقای اون چنینی را گذاشتم کنار و آبرو پیدا کردم
یه مدتی، دو سالی گذشت
میگفت حاج آقا همه یه طرف، این یه قصه که میخوام بگم یه طرف
مادر ما گفت: رضاجان حالا که کار داری، زندگی داری، حاجی هم شدی، مکه هم رفتی، کربلایی هم شدی، نوکر امام حسین هم شدی، آبرو پیدا کردی، اجازه میدی بریم برات خواستگاری؟
گفتم بریم مادر، یه دختر نجیب زندگی کن را پیدا کن
رفتند گفتند یه دختری پیدا کردیم خیلی دختر مومنه و خوبیه و اینهاست، خلاصه رفتیم خواستگار
پدر دختر تحقیقاتشو کرده بود.
چقدر خوبه دختردارها اینجوری دختر شوهر بدن، باریکلا
میگفت منو برد توی یه اتاق و درو بست و گفت: ببین رضاجان من میدونم کی هستی. اما دو سه ساله نوکر ابی عبدالله شدی. میدونم چه کارها و چه جنایات و ....
همه ی اینارو میدونم، ولی من یه خواهش دارم، چون با حسین آشتی کردی دخترمو بهت میدم نوکرتم هستم. فقط جان ابی عبدالله از حسین جدا نشو. همین طوری بمون. من کاری با گذشته هات ندارم. من حالاتو میخرم. من حالا نوکرتم.
میگفت منم بغلش کردم پدر عروس خانم را، گفتم دعا کنید ما نوکر بمونیم.
گفت از طرف من هیچ مانعی نداره، دیگه عروس خانم باید بپسنده و خودتون میدونید
گفتند عروس خانم چای بیارند. ما هم نشسته بودیم. پدرمون، خواهرمون، مادررمون، اینها همه، مادرش، خاله اش، عمه اش، مهمونی خواستگاری بود دیگه
عروس خانم وقتی سینی را آورد گذاشت جلوی ما، یه نگاه به من کرد، یه وقت گفت:
یا زهرا!!!!!
سینی از دستش ول شد و گریه و از سالن نرفته خورد روی زمین...
مادرش، خاله اش، مادر من، خواهر ما رفتند زیر بغلشو گرفتند و بردنش توی اتاق
میگفت من دیدم حاج آقا فقط صدای شیون از اتاق بلنده
همه فقط یک کلمه میگن: یا زهرا!!!
منم دلم مثل سیر و سرکه میجوشید، چه خبره! مادرمو صدا زدم، گفتم مادر چیه؟
گفت مادر میدونی این عروس خانم چی میگه؟
گفتم چی میگه؟
گفت: مادر میگه که....
دیشب خواب دیدم حضرت زهرا اومده به خواب من، عکس این پسر شمارو نشونم داده، گفته این تازگیا با حسین من رفیق شده....
به خاطر من ردش نکن
مادر دیشب فاطمه سفارشتو کرده

به خدا جوونا اگر رفاقت کنید، اعتماد کنید، زهرا آبروتون میده، دنیاتون میده، آخرتتون میده
یا زهرا!

http://bouyesib2.persiangig.com/audio/%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8%20%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA%20%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%20%28%D8%B3%29%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20-%20%28www.bouyesib.com%29.mp3/download
 ·  Translate
20
3
مهدی پيرويسی's profile photomaeisam safaei's profile photoJahan Sh's profile photoFatemeh Abbaspour's profile photo
6 comments
 
من از يه حوزوي شنيدم بخاطر بي احترامي هاي زياد به اهل سنت تو قم مراجع قبولش ندارن 
 ·  Translate
Add a comment...

javad farahani

Shared publicly  - 
 
 
آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، آن روز است که ما باید فاتحه دولت و ملت را بخوانیم. آن روزی که رئیس جمهور ما خدای نخواسته، از آن خوی کوخ نشینی بیرون برود و به کاخنشینی توجه بکند، آن روز است که انحطاط برای خود و برای کسانی که با او تماس دارند پیدا می شود.

آن روزی که مجلسیان خوی کاخ نشینی پیدا کنند خدای نخواسته، و از این خوی ارزنده کوخ نشینی بیرون بروند، آن روز است که ما برای این کشور باید فاتحه بخوانیم. ما در طول مشروطیت از این کاخ‌نشین‌ها خیلی صدمه خوردیم. »‌
(صحیفه امام، ج 17، ص376)
 ·  Translate
19
1
Amin Zarei's profile photoAli. Asadi's profile photo
 
بادزن بادبزن هواگرمه.خخخخخخ
 ·  Translate
Add a comment...

javad farahani

Shared publicly  - 
 
مربی مرد تیم فوتبال بانوان زیر 19 سال
 ·  Translate
13
صبا محمدیان's profile photo
 
دیگه احمدی نژادم نیست بابتش فحش بدن به اون. پس ولش! حلاله! ...
 ·  Translate
Add a comment...
People
Have him in circles
6,328 people
Work
Occupation
azad
Employment
  • Self-employment
    present
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Currently
Tehran
Links
Story
Tagline
بسمه تعالي
Introduction
Javad farahani
Education
  • ABA University
    computer engineering, 2011 - 2013
  • ََAzad sahre rey
    2009 - 2011
  • hamze shohada
Basic Information
Gender
Male
Looking for
Friends, Dating, A relationship, Networking
Other names
caspian333
javad farahani's +1's are the things they like, agree with, or want to recommend.
Bokeh
plus.google.com

عکس های حسن الماسی در گوگل پلاس

Nininam - مرجع نامهای ایرانی‎
plus.google.com

،اسامی ایرانی، مرجع نامهای ایرانی، فرهنگ اسامی، اسم دختر، اسم پسر، نامهای ایرانی، اسم کردی، اسم ترکی، اسم عربی، اسم فارسی

یوزرنیم و پسورد نود سی و دو NOD32 Username & Password
www.nud32.com

پاکسازی,ویروس کش,پروانه بهره برداری,نماینده,انحصاری,نمایندگی,آنتی ویروس,ویروس,امنیت,ایست,ضد ویروس,فایروال,ناد32,ناد 32,نود 32,نود32,اسمارت,ب

SMILE
plus.google.com

FUNNY • CUTE

‫حرف دل بچه شیعه‌ها‬‎
plus.google.com

یا ایها المسلمون اتحدو اتحدوا

Only For Teens Network
plus.google.com

Made by teens. Run by teens. For teens.

arezoo tehrani
plus.google.com

See Amazing photographs

هاست و دامنه رایگان | زدگیگ
www.zgig.ir

هاست رایگان | دامنه رایگان | سایت ساز رایگان | زدگیگ | ZGIG | هاست رایگان سی پنل | 20 گیگابایت هاست رایگان

‫بیشترین‬‎
plus.google.com

رسانه حزب الله گوگل پلاس جهت جمع آوری و بازنشر پست های محبوب پلاس

‫قرآن‬‎
plus.google.com

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ

i Love HiJaB ♥
plus.google.com

Hijab is a different definition of beauty ♥

KHAMENEI.IR
plus.google.com

Follow for regular updates and news about Ayatollah Seyed Ali Khamenei, Iran's Supreme Leader

+Gaming
plus.google.com

It's all about VIDEO GAMES.

Google Play services
market.android.com

Google Play services is used to update Google apps and apps from Google Play. This component gives you access to Google Settings and helps a

WeAre.ir علمی ، تاریخی و سرگرم کننده
www.weare.ir

پست های جذاب، مطالب ناب، سرگرم کننده، تاریخی، ادبی، عاشقانه، اسلایدشو، پندآموز