Profile cover photo
Profile photo
Úradné Preklady INTERLANG
132 followers
132 followers
About
Úradné Preklady INTERLANG's interests
Úradné Preklady INTERLANG's posts

Post has attachment

Post has attachment
#Nemčina sa používa ako regionálny, národný alebo menšinový #jazyk   vo Francúzsku, Dánsku, Taliansku, Poľsku, Česku, Slovensku, Maďarsku, Rumunsku, Rusku, Kazachstane, Kirgizsku, Namíbii.
#Preklady do #nemeckého jazyka http://www.interlang.sk/uradne-preklady-nemcina-nemecky-jazyk.php

Post has attachment
#Nemčina   je #úradný   #jazyk   v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Luxembursku, Lichtenštajnsku, Belgicku, autonómnej provincií Južné Tirolsko (Taliansko ).
http://www.interlang.sk/uradne-preklady-nemcina-nemecky-jazyk.php

Post has attachment
Potrebujete preložiť #dokumenty   pre #zamestnanie   a prácu v #Švajčiarsku ? Kvalitné a rýchle úradne preklady do nemčiny

Post has attachment
Hľadáte #zamestnanie alebo #prácu v #Anglicku ? Kvalitné a rýchle úradne preklady do angličtiny

Post has attachment
Británia zvažuje kvóty pre pracovníkov z únie, migráciu chcú obmedziť aj vo Švajčiarsku.

Britský minister obrany Michael Fallon navrhuje, aby Spojené kráľovstvo stanovilo limity na počty pracovníkov z členských krajín EÚ, ktorí sa môžu dostať na britský pracovný trh. Minister tvrdí, že niektoré časti Británie sa cítia „obliehané“ stále zvyšujúcim sa počtom pracovnej sily z iných členských štátov.
Hľadáte prácu v Anglicku? Kvalitné a rýchle úradne preklady do angličtiny http://www.interlang.sk/uradne-preklady-anglictina-anglicky-jazyk.php

Obmedzovanie prílevu migrantov je dôležitou témou aj vo Švajčiarsku. V krajine sa má na konci novembra uskutočniť referendum, ktorého cieľom je znížiť ročný príjem migrantov na 0,2 percenta celkového počtu obyvateľov, teda približne 16-tisíc ročne.
Potrebujete preložiť dokumenty pre zamestnanie a prácu v Švajčiarsku? Kvalitné a rýchle úradne preklady do nemčiny http://www.interlang.sk/uradne-preklady-nemcina-nemecky-jazyk.php

Post has attachment
#Súd­ny dvor #Európ­skej #únie   vy­nie­sol mi­nu­lý týž­deň ver­dikt o tom, že vlo­že­nie cu­dzieho vi­dea chrá­ne­né­ho autor­ský­mi prá­va­mi na strán­ku nie je po­ru­še­ním autor­ských práv, a to ani v prí­pa­de, že zdro­jo­vé vi­deo bo­lo up­loa­do­va­né bez po­vo­le­nia.

V praxi to zna­me­ná, že mô­že­te na svoj web umies­tniť od­kaz ale­bo aj preh­rá­vač cu­dzieho vi­dea, prí­pad­ne ob­ráz­ky z iných webo­vých strá­nok, ak ide o ve­rej­ne zdie­ľa­ný ob­sah. V ta­kom­to prí­pa­de nej­de o no­vé zve­rej­ne­nie. Prob­lém mô­že vznik­núť vte­dy, ke­by niek­to vlo­žil na svoj web vi­deo, kto­ré nie je na YouTu­be ve­rej­ne sprís­tup­ne­né.


Preklady: http://www.interlang.sk/

Post has attachment
Embedding Is Not Copyright Infringement. The Court of Justice of the European Union handed down a landmark verdict saying that embedding copyrighted videos is not copyright infringement, even if the source video was uploaded without permission.

Source: http://torrentfreak.com/embedding-copyright-infringement-eu-court-rules-141025/

Post has attachment

Post has attachment
Neviete si vybrať na koho sa obrátiť? Nechcete naletieť amatérovi alebo nezodpovednému prekladateľovi?
Wait while more posts are being loaded