Shared publicly  - 
 
עולם הסלולר והאנדרואיד בפרט השתנה לגמרי בשנתיים האחרונות כאשר שחקניות סיניות נכנסו לתמונה. מכשירים עוצמתיים בעלי תג מחיר נמוך מציפים את השוק, ומאיימים גם על מכשירי הדגל של החברות הגדולות. אספנו לכם כאן 6 מכשירים נהדרים, בפחות מ1,500 ש"ח.
Translate
עולם הסלולר והאנדרואיד בפרט השתנה לגמרי בשנתיים האחרונות כאשר שחקניות סיניות נכנסו לתמונה. מכשירים עוצמתיים בעלי תג מחיר נמוך מציפים את השוק, ומאיימים גם על מכשירי הדגל של החברות הגדולות. אספנו לכם כאן 6 מכשירים נהדרים, בפחות מ1,500 ש"ח.
1
Add a comment...