Shared publicly  - 
 
مراسم تشییع پیکر زنده یاد دنیا فنی زاده در خانه سینما لحظاتی قبل آغاز شد.
1