Profile cover photo
Profile photo
Hữu Hùng Hiền Hòa
"Việc gì thích thì luôn làm hết mình,làm đến cùng". Ý nghĩa trong cái tên "Hữu Hùng Hiền Hòa" của tôi. Hiền trong HIỀN LÀNH Hòa trong HÒA ĐỒNG Còn Hữu Hùng tất nhiên là tên của tôi. Tôi được mọi người đánh giá là con người hiền lành.Tôi sống rất hòa đồng,dễ tiếp xúc,nói chuyện và biết quan tâm người khác.Nghĩ đến người khác đôi lúc còn hơn cả chính bản thân mình. Họ tên đầy đủ là NGUYỄN HỮU HÙNG.Hiện tôi đang sống và học tập tại ĐÀ NẴNG
"Việc gì thích thì luôn làm hết mình,làm đến cùng". Ý nghĩa trong cái tên "Hữu Hùng Hiền Hòa" của tôi. Hiền trong HIỀN LÀNH Hòa trong HÒA ĐỒNG Còn Hữu Hùng tất nhiên là tên của tôi. Tôi được mọi người đánh giá là con người hiền lành.Tôi sống rất hòa đồng,dễ tiếp xúc,nói chuyện và biết quan tâm người khác.Nghĩ đến người khác đôi lúc còn hơn cả chính bản thân mình. Họ tên đầy đủ là NGUYỄN HỮU HÙNG.Hiện tôi đang sống và học tập tại ĐÀ NẴNG
About
Hữu Hùng's posts

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Đề thi thử Tiếng Anh chuyên đh Vinh

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded