Khuếch đại truyền hình cáp pacific da20 giả, nhái Giá: 220.000đ
Hướng dẫn phân biệt thương hiệu pacific chính hãng và pacific giả pacific nhái Thương
hiệu pacific vào Việt Nam từ năm 1995 tới nay đã gần 20 năm. Lĩnh vực
hoạt động chủ yếu: Cung cấp thiết bị vật tư truyền hình cáp. Pacific
Việt Nam chuyên cung cấp t...
Shared publiclyView activity