Đến chốn thung dung
Hoàng Kim Tặng thầy Thích Giác Tâm Người rất muốn đi về trong tịch lặng Quẳng lại sau lưng nhân thế muộn phiền Ta đến chốn thung dung tìm hoa lúa Rong chơi đường trần sống giữa thiên
nhiên. Tâm thanh thản buồn vui cùng nhân
thế Đời Đạo thịnh suy sương sớm đ...
Đến chốn thung dung
Đến chốn thung dung
hoangkimlong.blogspot.com
Shared publicly