Một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt hàng tháng của Hội Hoa Lan Việt Nam ngày 16-1-2016
Đề Tài: Mang lan đi triển lãm 
Thuyết trình viên: Nguyễn Duy
_
Read more at www.hoalanvietnam.org under Hội Hoa Lan - Bản Tin Hàng Tháng.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
Sinh hoạt hàng tháng, tháng 1-2016
63 Photos - View album
Shared publiclyView activity