Một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt hàng tháng của Hội Hoa Lan Việt Nam ngày 17-7-2015 với Đề Tài: Lan Catasetum - Lan Thiên Nga.
Người trình bày: Lê Kim Giang
Read more at www.hoalanvietnam.org under Hội Hoa Lan - Bản Tin Hàng Tháng.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
Sinh hoạt hàng tháng, tháng 7-2015
40 Photos - View album
Shared publiclyView activity