Một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt hàng tháng của Hội Hoa Lan Việt Nam ngày 16-7-2016
Đề Tài: Thảo luận về Sâu bọ & Bệnh tật
Thuyết trình viên: Bùi Mạnh Hà
Nhiếp ảnh gia: Trần Văn Minh
_
Read more at www.hoalanvietnam.org under Hội Hoa Lan - Bản Tin Hàng Tháng.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
Sinh hoạt hàng tháng, tháng 7-2016
53 Photos - View album
Shared publiclyView activity