Một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt hàng tháng của Hội Hoa Lan Việt Nam ngày 21-11-2015
Đề tài: El Nino.
Thuyết trình viên: Bùi Xuân Đáng
_
Read more at www.hoalanvietnam.org under Hội Hoa Lan - Bản Tin Hàng Tháng.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
Sinh hoạt hàng tháng, tháng 11-2015
53 Photos - View album
Shared publiclyView activity