Sinh hoạt hàng tháng, tháng 6-2016
Mời quý vị và bạn đọc cùng xem một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt hàng tháng của Hội Hoa Lan Việt Nam ngày 18-6-2016.
Đề tài đặc biệt: Mừng sinh nhật sáng lập viên Hội Hoa Lan Việt Nam - bác Bùi Xuân Đáng.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
Sinh hoạt hàng tháng, tháng 6-2016
92 Photos - View album
Shared publiclyView activity