Một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt hàng tháng của Hội Hoa Lan Việt Nam ngày 17-9-2016
Đề Tài: Những cây lan mới tìm thấy tại Việt Nam
Thuyết trình viên: Bùi Xuân Đáng
Nhiếp ảnh gia: Trần Văn Minh
_
Read more at www.hoalanvietnam.org under Hội Hoa Lan - Bản Tin Hàng Tháng.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
Sinh hoạt hàng tháng, Tháng 9-2016
15 Photos - View album
Shared publiclyView activity