Một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt hàng tháng của Hội Hoa Lan Việt Nam ngày 15-10-2016
Đề Tài: Khi mùa Thu tới
Thuyết trình viên: Đặng Hoàng Mai
Nhiếp ảnh gia: Trần Văn Minh
_
Read more at www.hoalanvietnam.org under Hội Hoa Lan - Bản Tin Hàng Tháng.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
Sinh hoạt hàng tháng, Tháng 10-2016
67 Photos - View album
Shared publiclyView activity